benner    
     
 
 
   Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de Volei de Plaja
 

CUPRINS

CAPITOLUL I     - Definitii si termeni

CAPITOLUL II    - Formatul competitional

CAPITOLUL III   - Dreptul de participare al echipelor

CAPITOLUL IV   - Drepturile sportivilor participanti

CAPITOLUL V    - Clauzele competitiei

CAPITOLUL VI   - Echipamentul

CAPITOLUL VII  - Asistenta medicala si viza medicala

CAPITOLUL VIII - Aspecte disciplinare

CAPITOLUL IX - Contestatii

CAPITOLUL X - Precizari administrative

CAPITOLUL XI - Cazuri neprevazute

CAPITOLUL XII - Formulare si documente aditionale

CAPITOLUL XIII - Dispozitii finale

A N E X E:

I. Calendarul competițional

II. Tablouri cu eliminare directă

III. Tablouri cu dublă eliminare

IV. Condițiile de organizare a turneelor

V. Clasificarea turneelor

Capitolul I
Definiții și termeni

În interpretarea acestui Regulament, termenii de mai jos au următorul înţeles:

 • FIVB – Federația Internațională de Volei (International Volleyball Federation)
 • CEV – Confederația Europeană de Volei (European Volleyball Confederation)
 • CIO – Comitetul Olimpic Internațional (International Olympic Committee)
 • COSR – Comitetul Olimpic Sportiv Român
 • FRV – Federația Română de Volei
 • CVP – Comisia de Volei de Plajă
 • CNVP – Camionatul Național de Volei de Plajă
 • CN – Campionat Național
 • ROAV – Regulamentul de Organizare a Activității Voleibalistice
 • ROFA – Regulamentul de Organizare și Funcționare al arbitrilor

Capitolul II
Formatul competițional

Art.2.1 Structura judiciară
Conform art.76, art.77 și art.78 din Statutul FRV, CNVP masculin și feminin va fi organizat în mod regulat.
Fiecare ediție a CN va acoperi o perioadă de un an și va culmina cu Finala Campionatului Național de Volei de Plajă.
CVP este împuternicită să organizeze CNVP masculin și feminin la toate nivelele de vârstă (Juniori masculin (sub 20 de ani), Juniori feminin (sub 19 ani), Cadeți masculin (sub 18 ani), Cadeți feminin (sub 17 ani), Seniori masculin și feminin).

Art.2.2 Organizarea
CNVP al FRV este compus din:

 • CNVP – seniori masculin și feminin;
 • CNVP – juniori masculin și juniori feminin;
 • CNVP – cadeți masculin și cadeți feminin.

CNVP începe pe data de 01 mai și se termină pe 31 august al fiecărui an.

Finala CNVP al FRV de preferat să fie organizată pentru masculin și feminin în aceeași perioadă și același loc.

Art.2.3 Desfășurarea competițiilor și a jocurilor de volei
2.3.1 Turneele de volei de plajă organizate de FRV sau membri săi, la care se admite accesul publicului, sunt jocuri publice. Ele pot fi:
a) turnee oficiale, organizate de FRV sau membrii săi pe baza calendarului sportiv intern și internațional, având ca scop desemnarea unui câștigător și stabilirea unei ierarhii valorice a participanților;
b) turnee amicale care sunt organizate, din inițiativa FRV sau a membrilor săi, în afara celor oficiale.

2.3.2 Regulile oficiale ale jocului de volei deplajă stabilite de FIVB se aplică la toate jocurile publice.
Pentru jocurile oficiale organizate de FRV se aplică și dispozițiile prezentului regulament, ale regulamentului specific competiției respective cât și celelalte regulamente emise de FRV.

2.3.3 Cluburile pot organiza sau pot participa la turnee amicale interne sau internaționale cu condiția de a nu împiedica desfășurarea calendarului sportiv intern și de a avea acordul FRV.

2.3.4 FRV stabilește și publică anual pe site-ul oficial al FRV
http://www.frvolei.ro/pagini/11_VoleiPlaja/VP.html
sistemul competițional pentru ediția care începe, calendarul competițional cuprinzând datele de desfășurare ale etapelor și programul acestora.

2.3.5 Orice modificare a sistemului competițional este anunțată până la finele ediției precedente celei începând cu care modificarea se aplică.

2.3.6 Schimbarea datei de desfășurare a unui turneu oficial se admite în următoarele cazuri:
a) pentru interes național;
b) la solicitarea scrisă a unui club (secții de volei) care organizează un turneu, cu prezentarea:
motivului pentru care se solicită schimbarea datei de desfășurare a turneului. În această situație data reprogramării se poate face în datele rămase libere.

2.3.7 Se va înregistra ca neprezentare orice întârziere pe teren, în echipament regulamentar de joc, mai mare de 15 minute de la ora de începere a jocului. Arbitri trebuie să aștepte 15 minute de la ora programării pentru consemnarea neprezentării.
Această prevedere se aplică și în ceea ce privește asigurarea asistenței medicale.
Echipa care este prezentă la ora oficială de începere a jocului nu mai beneficiază de încălzirea oficială.
Dacă jocurile anterioare celui în care trebuie consemnată neprezentarea au depășit ora oficială, arbitri cronometrează cele 15 minute de la ora terminării meciului anterior.

2.3.8 În cazul în care din motive tehnice, care nu pot fi prevăzute, se întrerupe jocul, organizatorii trebuie să ia toate măsurile pentru restabilirea condițiilor normale desfășurării în continuare a meciurilor.
a) Dacă întreruperile (una sau mai multe) nu depășesc 4 ore, jocul se reia pe același teren, setul întrerupt va fi continuat în mod normal de la același scor, cu aceiași jucători în aceleași poziții în care s-a întrerupt, iar rezultatele seturilor precedente vor fi păstrate;
b) Dacă jocul se reia în decursul celor 4 ore, pe un alt teren omologat, setul întrerupt va fi anulat. El va fi rejucat cu formațiile inițiale ale setului respectiv, iar rezultatele seturilor anterioare vor fi păstrate;
c) Dacă întreruperile (una sau mai multe) depășesc 4 ore, meciul se va rejuca în întregime pe orice teren omologat.

2.3.9 Jocurile vor fi conduse de către 2 arbitri delegați. La jocurile disputate în cadrul competițiilor organizate de FRV vor mai oficia:
- un arbitru scorer;
- un arbitru marcator;
- un delegat tehnic.

2.3.10 La toate competițiile, foile de arbitraj vor fi omologate de către delegatul tehnic, care va întocmi și clasamentul final conform tabloului principal al competiției.
Eventualele contestații vor fi soluționate de către comisia de organizare a turneului în limitele statutare și, după caz, cu prevederile Capitolului XI – Contestații din ROAV.
Comisia de organizare a turneului este formata din delegatul tehnic al FRV, director de concurs din partea organizatorului si arbitrul neutru al turneului.

2.3.11 Eventualele constatări apărute după încheierea jocului sau aspecte privind desfășurarea partidei care nu au putut fi trecute în foaia de arbitraj, pot fi consemnate în memorii, cuprinzând și indicarea probelor. Acestea vor fi înaintate comisiei de organizare în cel mai scurt timp.

2.3.12 Echipele care se vor dovedi că s-au lăsat învinse sau uzează de mijloace nelegale sau neregulamentare pentru a câștiga, vor fi eliminate din competiția la care participă.

2.3.13 Rezultatele jocurilor oficiale se consideră definitive odată cu omologarea lor de către delegatul tehnic.

2.3.14 La masa oficială (a scorerului) au dreptul să ia loc următoarele persoane oficiale:
- arbitru scorer;
- operator tabelă de marcaj;
- medicul de concurs;
- delegatul tehnic.

Inapoi

Capitolul III
Dreptul de participare al echipelor

Art.3.1 Dreptul de participare
Toți sportivii care dețin ”Legitimație de joc” la unul din cluburile afiliate la FRV și care au achitat viza anuală au drept de joc în CNVP al FRV.
Toţi participanţii la Campionatul Naţional de Seniori au obligaţia de a achita taxa de viză anuală în valoare de 25 euro. Taxa se încasează în baza unei chitanţe fiscale emise de către reprezentantul Comisiei de Volei de Plajă sau Federaţiei Române de Volei.

3.1.1 Pentru a lua parte la turneele de volei de plajă oficiale, organizate de FRV, un sportiv trebuie să posede licență de jucător și să fie legitimat la un club afiliat la FRV.
Legitimația de joc se eliberează pe baza acordului încheiat între sportiv, club și FRV pe o perioadă de minimum 2 ani, excepție făcând jucătorii aflați în ultimul an de juniorat.
Jucătorii care au semnat două sau mai multe acorduri pentru aceeași perioadă vor fi suspendați un an competițional (12 luni), fără drept de joc.

3.1.2 Trecerea sportivilor de la un club la altul se poate face numai în condițiile prevăzute în Regulamentul de transferuri interne.

3.1.3 Dubla legitimare
Dacă jucătorii unei echipe provin de la structuri sportive diferite, aceștia trebuie să aleagă pentru ce structură participă. În acest caz jucătorul care alege să joace pentru altă structură decât cea la care este legitimat poate opta pentru „Dublă legitimare”, aceasta fiind valabilă de la 1 mai la 31 august pentru anul competițional respectiv.
Acordul pentru dubla legitimare trebuie să conțină ștampilele celor doua structuri sportive și semnăturile organelor de conducere (se descarcă de pe site-ul oficial al FRV / pagina volei de plaja / informații utile).

3.1.4 Pe foaia de arbitraj se vor înscrie numai jucătorii prezenți pe teren, echipați regulamentar și care prezintă legitimații de joc valabile. Nu se admite înscrierea pe foaia de arbitraj a sportivilor pe baza Cărții de Identitate sau a altor acte.
Sportivii al căror echipament (pantaloni) de joc diferă de al coechipierului sau este neregulamentar nu vor fi admiși de arbitri să participe la joc.

3.1.5 Sportivul, pe a cărui Legitimație de joc arbitrul A1 constată lipsa vizei medicale sau expirarea termenului pentru care a fost emisă, nu va fi înscris pe foaia de arbitraj.

3.1.6 Sportivii sunt obligați să se comporte civilizat, demn, disciplinat atât în timpul jocului cât și în toate împrejurările în care vin în relații cu oficialii și publicul spectator, atât înainte cât și după terminarea jocului.

3.1.7 În timpul meciului sportivii au următoarele obligații:

 • să respecte Regulile oficiale ale jocului de volei de plajă și prevederile regulamentelor emise de FRV;
 • să fie echipați în conformitate cu regulamentul jocului de volei de plajă;
 • să-și respecte coechipierul și adversarii;
 • să aibă o atitudine corectă față de public și oficialii jocului;
 • să nu incite coechipierii și publicul la dezordine;
 • să participe la protocoalele oficiale de la începutul și de la sfârșitul jocului;

Nerespectarea obligațiilor de mai sus atrag după sine luarea măsurilor de sancționare corespunzătoare gravității faptelor, prevăzute în regulamentul disciplinar.

3.1.8 Sportivilor le este interzisă folosirea mijloacelor și metodelor care le sporesc în mod artificial performanțele și le prejudiciază sănătatea și etica sportivă, în conformitate cu prevederile FIVB, CEV, CIO și COSR.

Art.3.2 Înregistrarea echipelor în competiții
3.2.1 Procedura de înregistrare a echipelor
Pentru a putea fi înregistrată o echipă, aceasta trebuie să se înregistreze online la adresa http://www.frvolei.ro/pagini/11_VoleiPlaja/VP.html, apăsând link-ul ”înscrie-te la competiții” și completând formularul VP-A.
Echipele au obligația să se înscrie, ultimul termen fiind ora 12.00 cu 5 zile înaintea începerii competiției.

Formularul de înscriere conține următoarele câmpuri obligatorii:

 • categoria la care echipa dorește să participe,
 • numele și prenumele jucătorului 1
 • data nașterii jucătorului 1
 • telefonul jucătorului 1
 • e-mail-ul jucătorului 1
 • gruparea sportivă la care jucătorul 1 este legitimat
 • numele și prenumele jucătorului 2
 • data nașterii jucătorului 2
 • telefonul jucătorului 2
 • e-mail-ul jucătorului 2
 • gruparea sportivă la care jucătorul 2 este legitimat
 • denumirea echipei pe care jucătorii o vor avea în competiție
 • poza jucătorului 1 (format JPEG 1800 / 2800 pixels, 300dpi)
 • poza jucătorului 2 (format JPEG 1800 / 2800 pixels, 300dpi)

3.2.2 Confirmarea dreptului de participare
Dreptul de participare în competiție va deveni efectiv în momentul în care CVP va afișa lista echipelor participante pe site-ul oficial al FRV pe pagina http://www.frvolei.ro/pagini/11_VoleiPlaja/VP.html la rubrica Competiții cu 5 zile înaintea începerii competiției, ora 16.00.

3.2.3 Înlocuirea jucătorilor
Nici un jucător nu poate fi înlocuit după ce lista echipelor participante a fost publicată, doar dacă un jucător este accidentat sau apare un caz de forță majoră.
Dovada sau documentele trebuie trimise la FRV înainte de ședința tehnică a respectivei competiții.
Jucătorul înlocuit trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute la art.3.

Art. 3.3 Componența echipei
O echipă este formată din doi jucători legitimați la o grupare sportivă afiliată la FRV.
Managerul echipei, antrenorul, doctorul, maseurul sau fizioterapeutul nu sunt considerați membri ai echipei.

Inapoi

Capitolul IV
Drepturile sportivilor participanți

Art. 4.1 Eligibilitate

4.1.1 Generalități
Sportivii care doresc să participe în CNVP al FRV trebuie să aibă legitimație de joc la o grupare sportivă afiliată la FRV.

Doar sportivii care nu sunt suspendați de FRV au dreptul de a participa la CNVP al FRV.

4.1.2 Regulamentul clasamentului echipelor

CNVP al FRV
Ordinea echipelor pe tabloul principal format din 12, 16 sau 24 de poziții este dată de punctele obținute de jucători în anul competițional precedent, la nivelul de vârstă la care participa. Punctele jucătorilor se adună pe fiecare echipă, echipele cu punctajul cel mai mare situându-se începând cu prima poziție a tabloului.

La sfârșitul fiecărui sezon competițional punctele realizate de fiecare jucător se înmulțesc cu 0,2 rezultând un coeficient cu care se întocmește clasamentul pentru sezonul următor. În timpul sezonului competițional coeficientul se adună cu punctele obținute de jucător la fiecare turneu la care participă, rezultând clasamentul la zi.

Se vor aplica amenzi și/sau sancțiuni dacă o echipă va fi aprobată, prin înregistrarea ei, să participe la CNVP al FRV, dar nu s-a prezentat, și va fi găsită ulterior că a jucat în altă competiție la aceeași dată. Sancțiunile se aplică conform regulamentelor FRV.

Art. 4.2 Licența și Legitimația

Sportivii obțin dreptul de participare la CNVP al FRV dacă au licența de volei și legitimație de joc la una dintre grupările sportive, eliberată de FRV, afiliate la FRV.

 

Art. 4.3 Înregistrarea la competiție

Fiecare echipă este obligată să completeze formularul de înscriere la competiție pentru a putea fi înregistrată, a se putea face clasamentul echipelor în funcție de punctajul obținut în anul competițional precedent și a se întocmi ordinea în tabloul principal.

Inapoi

Capitolul V
Clauzele competiției

Art. 5.1 Reguli generale

Toate CNVP ale FRV sunt organizate și desfășurate respectând Regulile oficiale ale jocului de Volei de Plajă.

CNVP vor avea loc în locațiile aprobate de FRV.

Meciurile vor fi jucate cu mingi omologate de FIVB și aprobate de FRV.

Art. 5.2 Metode competiționale ale CNVP

5.2.1 Principii generale
Fiecare competiție constă dintr-un tablou principal format din:

 • trei zeci și doi (32)
 • două zeci și patru (24)
 • șaisprezece (16)
 • doisprezece (12)

Dacă numărul echipelor înregistrate depășește locurile disponibile pe tabloul principal, se vor juca meciuri pe tabloul de calificare prin tragere la sorți sau în ordinea punctajelor echipelor.

Ședința tehnică este considerată ca începutul competiției și va fi programată la ora 19.00 a zilei precedente primului meci oficial.

5.2.2 Meciurile de calificare

Meciurile de calificare vor avea loc în prima zi de competiție începând cu ora 08.00.

Meciurile de calificare se vor juca în sistem eliminator. Sistemul dublă eliminare va fi aplicat doar dacă numărul echipelor, timpul și infrastructura permite acest lucru.

Numărul echipelor participante în faza eliminatorie este nelimitat.

Nicio echipă nu poate fi înscrisă în faza eliminatorie dacă nu a fost înregistrată și aprobată de CVP.

5.2.3 Tabloul principal
Tabloul principal trebuie să fie completat după următoarele criterii:

 • echipa care are cel mai bun punctaj ocupă poziția I,
 • punctele fiecărui jucător al echipei se adună, rezultând punctele echipei,
 • se iau în considerare decât punctele, obținute de echipă, corespunzătoare nivelului la care aceasta participă (ex. dacă are puncte la cadeți și participă la juniori nu se iau în considerare).

CNVP al FRV se joacă pe tablou cu dublă eliminare de 12, 16 sau 24 de echipe.

Tabloul principal se va desfășura în conformitate cu Anexa III.

Art. 5.3 Organizatorul competiției

FRV poate încheia protocol de colaborare pentru fiecare CNVP cu orice grupare sportivă sau Societate Comercială care respectă regulamentul de organizare și clasificare al turneelor zonale și locale, desfășurate în cadrul circuitului național de volei de plajă.

În cazul în care FRV nu este organizatorul unui CNVP cel/cei responsabil/i de acest eveniment trebuie să consimtă în mod necesar FRV în organizarea evenimentului.

Orice organizator interesat de organizarea CNVP trebuie să ceară în scris la FRV folosind formularul BV-A.

Art. 5.4 Calendarul competițional

Datele exacte ale CNVP sunt stabilite de FRV ținând cont de calendarul competițional al CEV și FIVB.

Art. 5.5 Repartizarea echipelor / tragerea la sorți

5.5.1 Repartizarea echipelor

Toate echipele înscrise în CNVP sunt distribuite între tabloul principal și calificări. Tabloul principal va fi ocupat, în ordine începând cu poziția 1, de echipele care au punctajul mai mare.

O eventuală egalitate de puncte pe tabloul principal va fi soluționată prin tragere la sorți.

Pe tabloul principal de 24 de echipe, primele 16 poziții vor fi ocupate, direct, de echipe în funcție de punctaj. Restul echipelor vor juca pe tabloul de calificări.

Pe tabloul principal de 16 de echipe, primele 10 poziții vor fi ocupate, direct, de echipe în funcție de punctaj. Restul echipelor vor juca pe tabloul de calificări.

5.5.2 Tragerea la sorți

Tragerea la sorți se va face la ședința tehnică cu o zi înaintea începerii primului meci oficial.

Art. 5.6 Programul meciurilor

Programul meciurilor pentru fiecare zi a competiției este stabilit la ședința tehnică și afișat în locul special amenajat. Dacă este necesar, modificarea programului meciurilor poate fi decisă doar de delegatul tehnic al FRV în orice moment al competiției. Modificările trebuie anunțate imediat echipelor participante.

În cazul în care nu există teren de încălzire pentru competiții, echipele au alocate 10 minute pentru aceasta pe terenul în care vor evolua.

Timpul minim între două meciuri jucate de aceeași echipă trebuie să fie de 45 de minute. Delegatul tehnic are autoritatea să prelungească acest timp în cazuri excepționale.

O echipă nu trebuie să joace mai mult de 4 meciuri pe zi, pe tabloul principal. Delegatul tehnic are autoritatea să ceară echipelor jucarea mai multor meciuri cu condiția recuperării acestora în cazuri excepționale.

Art.5.7 Alocarea punctelor și a clasamentului

5.7.1 Alocarea punctelor

Unui sportiv trebuie să i se aloce punctele corespunzătoare poziției lui în clasament. Tabelul cu puncte pentru toate categoriile de sportivi sunt fixate în Anexa V.

5.7.2 Clasamentul FRV

5.7.2.1 Clasamentul de început al competiției

Clasamentul de început al competiției este dată de punctele echipelor.
Fiecare sportiv acumulează puncte în funcție de turneele la care participă.
Sportivii care nu au participat la competiții au zero (0) puncte.

Clasamentul FRV va fi calculat și publicat după fiecare turneu, dacă acesta are alocate puncte (vezi regulamentul de organizare și clasificare al turneelor zonale și locale, desfășurate în cadrul circuitului național de volei de plajă) (Anexa V)

Clasamentul este calculat prin adăugarea coeficienților obținuți în campionatul precedent și la turneele recunoscute și omologate de FRV.
La sfârșitul fiecărui sezon competițional punctele realizate de fiecare jucător se înmulțesc cu 0,2 rezultând un coeficient cu care se întocmește clasamentul pentru sezonul următor. În timpul sezonului competițional coeficientul se adună cu punctele obținute de jucător la fiecare turneu la care participă, rezultând clasamentul la zi.

Capitolul VI
Echipamentul

Art. 6.1 Uniforma echipelor

Echipamentul trebuie să respecte prevederile regulamentului de marketing al FRV. Echipamentul va fi furnizat de către organizatori, sportivii fiind responsabili de pantalonii lor scurți, respectiv slip sau costum de baie (pentru sportivii de sex feminin).
Publicitatea pe uniforme trebuie să respecte aceste prevederi.

Art. 6.2 Echipamentul oficialilor

Oficialii competiției trebuie să poarte echipamentul furnizat de către organizator.
Dimensiunile și cantitățile sunt definite în regulamentul de marketing.

Inapoi

Capitolul VII
Asistența medicală și viza medicală

Art. 7.1 Fiecare structură sportivă care organizează turnee publice este obligată să asigure asistența medicală pe toată durata competiției.

Art. 7.2 Asistența medicală se asigură astfel:

 • fie de către un medic, fie de către un cadru medical mediu care va prezenta legitimația de serviciu sau delegația emisă de unitatea sanitară de care aparține;
 • persoana care asigură asistența medicală trebuie să fie prezentă la teren din momentul începerii turneului și până la terminarea acestuia.

Art. 7.3 Neasigurarea asistenței medicale la jocurile oficiale se constată prin:

 • absența medicului sau cadrului medical mediu pe parcursul perioadei precizată la Art. 7.2 lit. b);
 • lipsa trusei de prim ajutor;
 • lipsa parafei medicului sau legitimația asistentului medical.

Art. 7.4 FRV, asociațiile sau comisiile teritoriale și arbitri care oficiază la turnee amicale nu sunt implicați în cazul unor accidente survenite în timpul meciurilor sau antrenamentelor.

Art. 7.5 Pe Legitimațiile de joc, fiecare sportiv trebuie să aibă înscrisă pe verso viza medicală prin care un organ abilitat atestă că persoana în cauză este aptă pentru practicarea voleiului.

Art.7.6 Arbitrul principal A1 este obligat să verifice în mod temeinic Legitimațiile de joc cu viza medicală.
În situația în care se constată că nu s-au făcut asemenea verificări arbitri vinovați vor fi cercetați și sancționați de către Colegiul Central al Arbitrilor.

Art. 7.7 Viza medicală va cuprinde în mod obligatoriu data efectuării controlului medical, semnătura și parafa medicului examinator, cât și ștampila unității sanitare unde s-a efectuat controlul și are valabilitatea 6 luni de la data efectuării.
Contestațiile găsite întemeiate cu privire la viza medicală vor determina pierderea jocului cu 0:2 (0-42).

Inapoi

Capitolul VIII
Aspecte disciplinare

Art. 8.1 În situația unor incidente provocate de persoane turbulente izolate, care împiedica buna desfășurare a jocului sau al arbitrajului, arbitrul A1 întrerupe meciul și obligă directorul de concurs ca, împreună cu personalul de ordine să elimine aceste persoane din arenă.
Dacă persoanele respective refuză să părăsească arena, arbitrul A1 împreună cu delegatul tehnic acordă organizatorilor, prin directorul de concurs, 15 minute pentru evacuarea turbulenților.
În situația în care nici după această perioadă, arbitrul A1 împreună cu delegatul tehnic constată că nu sunt îndeplinite condițiile regulamentare pentru continuarea jocului, acesta nu se va mai relua, consemnându-se în foaia de arbitraj cele petrecute. Jocul se va relua în momentul îndeplinirii condițiilor conform ROAV al FRV.
Dacă incidentele sunt mai grave, provocate de un număr mare de spectatori, cum ar fi invadarea suprafeței de joc, molestarea oficialilor, antrenorilor și jucătorilor, jocul se întrerupe, iar personalul de ordine trebuie să evacueze complet spectatorii în termen de 30 minute. Dacă după expirarea timpului acordat pentru evacuare aceasta nu s-a realizat, jocul nu se mai reia, consemnându-se incidentele în foaia de arbitraj. Jocul se reia atunci cand conditiile sunt repuse in drepturi.

În cazul incidentelor descrise în paragrafele 1-4 echipele sunt obligate să nu părăsească arena din proprie inițiativă, în intervalul de timp specificat. După acest interval, dacă jocul nu poate fi reluat, căpitanii de echipă vor lua la cunoștință decizia arbitrului A1 și a delegatului tehnic, semnând foaia de arbitraj.

Art. 8.2 În situațiile descrise la art. 8.1 paragrafele 1-4, cât și în cazul în care directorul de concurs sau o altă persoană oficială din cadrul structurilor sportive echipelor participante la un turneu provoacă sau participă la incidente în timpul, sau imediat înaintea ori după desfășurarea unei competiții voleibalistice, în arenă sau imediata vecinătate a acesteia, ori a altor facilități folosite de echipele competitoare, FRV prin Comisia Centrală de Competiții va dispune măsuri de sancționare în conformitate cu articolul 12.1 al prezentului regulament.

Art. 8.3 Sportivii, antrenorii, arbitri și alți oficiali care, fiind spectatori la un joc oficial au o atitudine necuviincioasă, apostrofează arbitri, participă la incidente sau la intervenția publicului pe teren, vor fi deferiți comisiei de organizare a turneului sau Comisiei de disciplină a FRV pentru cercetare și sancționare.

Art. 8.4 În cazul în care au fost sancționați, sportivii sau ceilalți membri ai unei echipe nu au dreptul de a participa la jocuri oficiale până la achitarea amenzii corespunzătoare sancțiunii primite.
În caz contrar se aplică prevederile Art.74 al Regulamentului Disciplinar al FRV.
Comisia de organizare a competiției decide dacă sportivul descalificat va putea continua competiția în funcție de gravitatea faptei.

Art. 8.5 Arbitri au datoria să rețină legitimația de joc a jucătorilor descalificați precum și a celor contestați, pe care trebuie să le înainteze cu un raport la Comisia Centrala de Competiții, odată cu foaia de arbitraj.

Inapoi

Capitolul IX
Contestații

Art. 9.1 În cazul contestațiilor, arbitrul A1 împreună cu delegatul tehnic este obligat să verifice pe loc temeinicia contestațiilor pe baza actelor de identitate sau alte procedee, considerându-se ca prima instanță în elucidarea cazului respectiv.

Art.9.2 Analizarea existenței unei substituiri de jucător se face în urma unei contestații din partea căpitanului unei echipe, participante la turneu.

În oricare dintre aceste situații, arbitrul A1 procedează după cum urmează:

 • dispune ca sportivul în cauză să-și înscrie datele de identificare la rubrica „Remarks” din foaia de arbitraj; ulterior îi solicită documentele de identitate pentru confruntare;
 • întocmește un raport separat în care menționează orice alte elemente care ar putea duce la identificarea sportivului presupus a fi substituit, precum și în cazul care sportivul refuză a-și declara identitatea.

Art. 9.3 Contestațiile referitoare la substituirea de jucători se vor face în tot timpul jocului până la încheierea foii de arbitraj de către arbitrul A1; contestația se aduce imediat la cunoștință căpitanului echipei adverse și va fi semnată de către arbitrul A1.
Numai simpla enunțare a rezervării dreptului de contestație, fără a se preciza sportivii sau motivele contestației, va fi considerată ca neavenită și nu se va permite înscrierea ei pe foaia de arbitraj.

Art. 9.4 Căpitanul unei echipe participante la un joc oficial poate contesta în scris în foaia de arbitraj și dreptul de a participa la joc al unuia sau ambilor membrii ai echipei adverse.
Contestațiile privind dreptul de joc al jucătorilor se pot face numai până la începerea jocului; contestația se aduce imediat la cunoștință căpitanului echipei adverse și va fi semnată de către arbitrul A1.

Art.9.5 Cluburile care fac contestații pe foaia de arbitraj, sunt obligate să prezinte dovezile de susținere a contestației în prima zi de marți după disputarea turneului, prezentând și dovada achitării taxei respective.
Nerespectarea prevederilor aliniatului anterior duce la neanalizarea contestației.

Art.9.6 Contestațiile privind dreptul de joc al jucătorilor precum și cele referitoare la substituirea de jucători se vor judeca de către comisia de organizare, ca prima instanță, care va lua măsuri corespunzătoare privind clubul și jucătorii în cauză.
Dacă faptele prezintă gravitate deosebită va fi sesizată Comisia de disciplină a FRV.

Art.9.7 În cazul refuzului arbitrului A1 de a permite consemnarea contestației, căpitanul echipei care contestă, în prezența a doi martori (de preferință oficiali din comisia de organizare), va încheia un proces verbal referitor la acest refuz, care se va înainta împreună cu contestația și dovada achitării taxei până în prima zi de marți după disputarea turneului.

Inapoi

Capitolul X
Precizări administrative

Art.10.1 Structurile sportive ale căror echipe joacă în deplasare vor suporta cheltuielile de transport, cazare și masă ale sportivilor, antrenorilor etc. conform normelor financiare în vigoare.

Art.10.2 Întocmirea ștatelor de plată și achitarea acestora se efectuează de către organizatori printr-o persoană special desemnată.

Art.10.3 Toate plățile privind taxele de legitimare, înscriere, contestație și amenzile vor fi virate în contul FRV, ale cărui elemente de identificare le găsiți aici http://www.frvolei.ro/pagini/1_federatie/Contact.html, sau vor fi achitate direct la FRV.

 

Capitolul XI
Cazuri neprevăzute

Toate cazurile neprevăzute în prezentul regulament se soluționează de către Consiliul Director al FRV. Înaintea și în timpul unui eveniment Delegatul tehnic este împuternicit să ia decizii imediat ori de câte ori este necesar.

Capitolul XII
Formulare și documente adiționale

Art. 12.1 Formulare

Pentru înscrierea la competiție și participarea la ședința tehnică trebuie completate următoarele formulare:

VP-A – Înscrierea la competiție (aplicație online pe site-ul FRV)

Art. 12.2 Documente adiționale

Următoarele documente fac parte din prezentul regulament:

Regulamentul de marketing
Regulamentul jocului de volei de plajă
Regulamentul disciplinar

Capitolul XIII
Dispoziții finale

Art.13.1 Comisia Centrală de Competiții se poate sesiza din oficiu privind nerespectarea prevederilor ROAV și ale regulamentelor de desfășurare a competițiilor. Sesizarea poate determina aplicarea de sancțiuni ca:
a) amendă;
b) pierderea jocului;
c) suspendarea echipei;
d) eliminarea echipei din competiție.

Art.13.2 Conducătorii structurilor sportive, sunt obligați să aducă la cunoștință întregii secții de volei (antrenori, tehnicieni, jucători etc.), regulamentele de organizare ale competițiilor precum și ROAV, pentru a le cunoaște și respecta întocmai.

Art.13.3 Comisia de organizare va putea lua orice decizii pe care le va găsi necesare, în toate problemele ce sunt prevăzute în prezentul regulament, cu respectarea strictă și cu prioritate a Statutului FRV, a ROAV, a ROFA, a Regulamentului Disciplinar, a Regulamentului de transferuri interne și ale Buletinelor Informative, în sprijinul acestor norme.

Inapoi