benner    
       
   
 
   Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de Volei de Plaja
 

CUPRINS

CAPITOLUL I     - Definitii, termeni, organe de conducere si decizie, colegii

CAPITOLUL II    - Formatul competitional

CAPITOLUL III   - Dreptul de participare al echipelor

CAPITOLUL IV   - Drepturile sportivilor participanti

CAPITOLUL V    - Clauzele competitiei

CAPITOLUL VI   - Echipamentul

CAPITOLUL VII  - Asistenta medicala si viza medicala

CAPITOLUL VIII - Aspecte disciplinare

CAPITOLUL IX - Contestatii

CAPITOLUL X - Precizari administrative

CAPITOLUL XI - Cazuri neprevazute

CAPITOLUL XII - Formulare si documente aditionale

CAPITOLUL XIII - Dispozitii finale

A N E X E:

I. Model general PROTOCOL

II. Modele de tablouri si grupe

III. Clasificarea turneelor

IV. Condițiile de organizare a turneelor

Capitolul I
Definiții, termeni
, organe de conducere si decizie, subcomisii

Art. 1.1. În interpretarea acestui Regulament, termenii de mai jos au următorul înţeles:

 • FIVB – Federația Internațională de Volei (International Volleyball Federation)
 • CEV – Confederația Europeană de Volei (European Volleyball Confederation)
 • CIO – Comitetul Olimpic Internațional (International Olympic Committee)
 • COSR – Comitetul Olimpic Sportiv Român
 • FRV – Federația Română de Volei
 • CVP – Comisia de Volei de Plajă
 • CNVP – Camionatul Național de Volei de Plajă
 • CN – Campionat Național
 • ROAV – Regulamentul de Organizare a Activității Voleibalistice
 • ROFA – Regulamentul de Organizare și Funcționare al arbitrilor

Art 1.2. Organele de conducere si decizie, comisii zonale si subcomisii.
1.2.1. Activitatea în voleiul de plajă se conduce după regulamentele generale ale FRV, acele aspecte care nu sunt stipulate în regulamentele specifice ale Comisiei CVP sunt decise tot de acesta .
1.2.2. Comisia de volei de plajă (CVP) este compusă din 3-11 persoane (numărul poate fi par sau impar) dintre care un președinte, un vicepreședinte, un secretar și membri. La dezbaterea unor probleme în cadrul comisiei, în caz de balotaj votul președintelui este decisiv. În cazul absenței acestuia conteaza votul vicepreședintelui, iar daca și acesta lipsește, cel al secretarului este final.
1.2.3. Conform Statutului FRV, președintele comisiei este numit de secretarul general al FRV și supus aprobării Consiliului Director al FRV.
            Președintele are următoarele atribuții:

 • Aplică strategiile și politicile de dezvoltare ale voleiului de plajă stabilite de către CVP;
 • Organizează și conduce activitatea comisiei urmărind dezvoltarea activității în voleiul de plajă, creșterea numărului de practicanți și a popularității acestei discipline pe plan national;
 • Creșterea numărului de competiții și organizarea a cât mai multor turnee la standarde de calitate similare cu cerințele de la competitiile internaționale;
 • Asigură optimizarea activității de performanță în vederea obținerii de rezultate notabile pe plan internațional;
 • Este persoana care reprezintă CVP și implicit FRV la discuții și contacte oficiale cu alte structuri sportive naționale și internaționale, agenți economici sau in relație cu reprezentantii din mass media;
 • Asigură aplicarea și respectarea legislației în vigoare, precum și ale regulamentelor FRV si CVP.

1.2.4 Secretarul CVP ține legatura și corespondența cu personalul angajat al federației pentru a se asigura astfel o comunicare directă, rapidă și eficientă între comisie si federație. Secretarul comisiei organizează si asigură buna funcționare a activității CVP. Atribuțiile acestuia sunt:

 • Stabilește, împreună cu președintele, data si ordinea de zi a ședintelor de lucru ale CVP și trimite convocatorul cu materialele spre analiză cu minim 48 de ore inainte de desfășurarea ședinței;
 • Pregătește și înaintează catre consiliul director al federației rezoluțiile și problemele pe care comisia le consideră necesare pentru eficientizarea activității în stransă legatură cu actualitățile si tendințele voleiului de plajă de pe plan intern si internațional;
 • Organizează și coordonează activitatea comisiilor zonale înfiintate in cadrul CVP cu aprobarea Consiliului director al federației;
 • Întocmește și actualizează calendarul competițional și îl supune aprobării Colegiului Central al Antrenorilor, apoi Consiliului Director;
 • Stabilește împreună cu coordonatorul și antrenorii loturilor naționale componența acestora, o prezintă Colegiului Central de Antrenori şi apoi o comunică federației pentru inscrierile internaționale;
 • Urmărește și coordonează realizarea buletinului informativ al CVP.

Capitolul II
Formatul competițional

Art.2.1. Structura competițională
Articolele 76, 77 şi 78 din Statutul FRV, stabilesc în mod expres noțiunea de Comisie de volei de plajă, componența precum și atribuțiile acesteia.
Fiecare ediție a Circuitului Național de Volei de plajă se desfășoară anual și va culmina cu Finala Campionatului Naţional de Volei de Plajă. Etapele vor fi programate din luna mai până în luna octombrie şi va reprezenta  circuitul de vara. În perspectiva realizării a unor baze de pregătire, acoperite, în sală, din luna noiembrie până în luna aprilie, inclusiv, va fi organizat circuitul de iarnă (indoor).
CVP este împuternicită să organizeze CNVP la masculin şi feminin, la toate nivelele de vârstă. Categoriile de varsta se pot modifica la propunerea CVP, cu avizul Colegiului Central al Antrenorilor și cu aprobarea Consiliul Director al FRV. În prezent categoriile de vârstă la care se organizează Campionate naționale sunt:
Seniori masculin                                                          Seniori feminin
Juniori masculin                      (sub 20 ani)                   Juniori feminin            (sub 19 ani)
Cadeţi masculin                       (sub 18 ani)                   Cadeţi feminin              (sub 17 ani)
Speranțe masculin                   (sub 16 ani)                   Speranțe feminin          (sub 15 ani)
Art.2.2 Organizarea competițiilor / campionatelor
CNVP al FRV este compus din:

 • CNVP – seniori masculin şi feminin;
 • CNVP – juniori masculin şi juniori feminin;
 • CNVP – cadeţi masculin şi cadeţi feminin;
 • CNVP – sperante masculin şi sperante feminin.

În cazul în care există solicitari să se organizeze turnee în extrasezon, CVP analizează această posibilitate și ia în considerare toate aspectele, iar în cazul unui aviz favorabil, poate să încheie protocol de organizare în acest sens. Este de preferat ca Turneul Final al circuitului național să fie organizat pentru masculin şi feminin în aceeaşi perioadă şi acelaşi loc.
Art.2.3 Desfăşurarea competiţiilor şi a jocurilor de volei de plajă
2.3.1 Turneele de Volei de plajă organizate de FRV sau membri săi, la care se admite accesul publicului, sunt jocuri publice. Ele pot fi:
a) turnee oficiale, organizate de FRV sau membrii săi pe baza calendarului sportiv intern şi internaţional, având ca scop desemnarea unui câştigător şi stabilirea unei ierarhii valorice a participanţilor;
b) turnee amicale organizate, din iniţiativa FRV sau a membrilor săi, în afara celor oficiale;
c) turnee de promovare, organizate cu aprobarea FRV, in vederea cresterii popularității acestei discipline sportive pe plan local.
2.3.2 Regulile oficiale ale jocului de volei de plajă stabilite de FIVB se aplică la toate jocurile oficiale la care participa jucatori cadeti sau mai mari.
Turneele de speranțe și vârste mai mici se pot desfașura cu reguli adaptate, modificate care să permită dezvoltarea anumitor abilități specifice vârstei și facilitează evoluția favorabilă a viitorilor performeri. Regulile sunt implementate de CVP după consultarea antrenorilor de la cluburile ce activează în voleiul de plajă şi cu aprobarea Colegiului Central de Antrenori.
Pentru jocurile oficiale organizate de FRV se aplică şi dispoziţiile prezentului regulament, ale regulamentului specific jocului de volei de plajă, dar și celelalte din regulamentele emise de FRV (regulamentul disciplinar, etc).
2.3.3 Cluburile pot organiza sau pot participa la turnee amicale interne sau internaţionale cu condiţia de a nu împiedica desfăşurarea calendarului sportiv intern si de a se evita eventualele suprapuneri. Acordul scris al FRV pentru organizarea unui turneu este obligatoriu.
2.3.4 FRV stabileşte şi publică anual pe site-ul oficial al FRV buletinul informativ care va cuprinde minim: sistemul competiţional pentru ediţia urmatoare a CNVP, clasamentele actualizate in urma rezultatelor obtinute in sezonul recent incheiat, precum și calendarul competiţional cu datele de desfăşurare ale ediției următoare.
2.3.5 Orice modificare a sistemului competiţional este anunţată până la finele ediţiei precedente.
2.3.6 Schimbarea datei de desfăşurare a unui turneu oficial se admite în următoarele cazuri:
a) pentru interes naţional;
b) la solicitarea scrisă a organizatorului cu prezentarea motivului pentru care se solicită schimbarea datei de desfăşurare a turneului. Acesta solicitare trebuie facută în avans, în timp util pentru a transmite participantilor modificarile survenite. În această situaţie, data reprogramării se poate face în datele rămase libere în calendar.
2.3.7 Prezența echipelor la sedință tehnică oficială premergatoare începerii turneului, atât pentru calificări cât și pentru tabloul principal, este obligatorie. În cazul în care echipa absentează nemotivat, aceasta este pasibilă de amendă conform regulamentului disciplinar.
Se va înregistra ca neprezentare orice întârziere pe teren, în echipament regulamentar de joc, mai mare de 15 minute de la ora oficiala de începere a jocului. Arbitrii trebuie să aştepte 15 minute de la ora programării oficiale a jocului pentru consemnarea neprezentării. Echipele trebuie sa se prezinte la teren cu minim 10 minute inainte de ora oficiala de începere a jocului. Dacă jocurile anterioare celui în care trebuie consemnată neprezentarea au depăşit ora oficială, arbitrii cronometrează cele 10 minute de la ora terminării meciului anterior.
Echipele clasate pe podium au obligativitatea de a participa la festivitatea de premiere și de a purta echipamentul oficial de joc. Lipsa unei echipe nemotivat de la festivitatea de premiere atrage după sine sancționarea acesteia conform regulamentului disciplinar al CVP.
În cazul în care o echipă nu se prezintă la un joc (nemotivat) aceasta nu beneficiază de premiile cuvenite locului pe care se clasează și acestea vor fi împărțite celorlalte echipe premiate din cadrul competiției.
2.3.8 În cazul în care din motive tehnice, care nu pot fi prevăzute, se întrerupe jocul, organizatorii trebuie să ia toate măsurile pentru restabilirea condiţiilor normale desfăşurării în continuare a meciurilor.
a) Dacă întreruperile (una sau mai multe) nu depăşesc 4 ore cumulate, jocul se reia pe acelaşi teren, setul întrerupt va fi continuat în mod normal de la acelaşi scor, cu aceiaşi jucători în aceleaşi poziţii în care s-a întrerupt, iar rezultatele seturilor precedente vor fi păstrate;
b) Dacă jocul se reia în decursul celor 4 ore, pe un alt teren omologat, setul întrerupt va fi anulat. El va fi rejucat cu formaţiile iniţiale ale setului respectiv, iar rezultatele seturilor anterioare vor fi păstrate;
c) Dacă întreruperile (una sau mai multe) depăşesc 4 ore, meciul se va rejuca în întregime pe orice teren omologat.
2.3.9 Jocurile din cadrul CNVP vor fi oficiate de către arbitri programați cu acordul Colegiului Central al Arbitrilor. La jocurile oficiale de volei de plajă disputate în cadrul competiţiilor organizate de FRV brigada oficială poate fi alcătuită din:
- Arbitru A1;
- Arbitru A2;
- Arbitru Scorer;
- Arbitru Marcator;
- Doi (2) sau patru (4) arbitri asistenti de linie.
- Delegat tehnic numit de CNVP.
2.3.10 La toate competiţiile, foile de arbitraj vor fi omologate de către delegatul tehnic, care va întocmi şi clasamentul final conform tabloului principal al competiţiei.
Eventualele contestaţii vor fi soluţionate de către comisia de organizare a turneului în limitele statutare şi, după caz, cu prevederile Capitolului XI – Contestaţii, din ROAV.
Comisia de organizare a turneului este formată din delegatul tehnic al FRV, director de concurs din partea organizatorului si un arbitru neutru al turneului.
2.3.11 Eventualele constatări apărute după încheierea jocului sau aspecte privind desfăşurarea partidei care nu au putut fi trecute în foaia de arbitraj, pot fi consemnate în memorii, cuprinzând şi indicarea probelor. Acestea vor fi înaintate comisiei de organizare în cel mai scurt timp.
2.3.12 Echipele care se vor dovedi că s-au lăsat învinse sau uzează de mijloace nelegale sau neregulamentare pentru a câştiga, vor fi eliminate din competiţia la care participă.
2.3.13 Rezultatele jocurilor oficiale se consideră definitive odată cu omologarea lor de către delegatul tehnic.
2.3.14 La masa oficială (a scorerului) au dreptul să ia loc următoarele persoane oficiale: arbitru scorer, marcator și operator tabelă de marcaj.

Inapoi

Capitolul III
Dreptul de participare al echipelor

Art.3.1 Dreptul de participare (despre cluburi, legitimare, fuziuni, protocoluri, schimbarea denumirii)
Toţi sportivii care deţin ”Legitimaţie de joc” la unul din cluburile afiliate la FRV şi care au achitat viza anuală au drept de joc în CNVP al FRV. Toţi participanţii la Campionatul Naţional au obligaţia de a achita taxa de viză anuală stabilită în buletinul informativ. Taxa se încasează în baza unei chitanţe fiscale emisă de către reprezentantul CVP sau al Federaţiei Române de Volei.
3.1.1 Pentru a lua parte la turneele de volei de plajă oficiale, organizate de FRV, un sportiv trebuie să posede licenţă de jucător (de volei sau volei de plajă) şi să fie legitimat la un club afiliat la FRV.
Legitimaţia de joc se eliberează pe baza acordului încheiat între sportiv, club şi FRV pe o perioadă de minimum 2 ani, excepţie făcând jucătorii aflaţi în ultimul an de juniorat.
Jucătorii care au semnat două sau mai multe acorduri pentru același sport si aceeaşi perioadă vor fi suspendaţi un an competiţional (12 luni), fără drept de joc.
3.1.2 Trecerea sportivilor de la un club la altul se poate face numai în condiţiile prevăzute în Regulamentul de transferuri interne.
3.1.3 Dubla legitimare
Jucătorii legitimați la structuri sportive diferite pot forma o echipa si concura în toate turneele oficiale organizate de CVP. In cazul in care este nevoie de o dublă legitimare se semnează un acord ce  trebuie să conţină ştampilele celor două structuri sportive şi semnăturile organelor de conducere (se descarcă de pe site-ul oficial al FRV).
3.1.4 Pe foaia de arbitraj se vor înscrie numai jucătorii prezenţi pe teren, echipaţi regulamentar şi care prezintă legitimaţii de joc valabile. Nu se admite înscrierea pe foaia de arbitraj a sportivilor pe baza Cărţii de Identitate sau a altor acte.
Echipamentul sportivilor (sort, respectiv slip) trebuie sa fie identic in ceea ce priveste culoarea, lungimea si designul. Pentru sportivii al căror echipament (pantaloni) de joc diferă de al coechipierului sau este neregulamentar (prea lungi) vor fi efectuate notări  la rubrica observații în foaia de joc, iar delegatul tehnic are obligația de a informa jucătorii că vor fi amendați și nu vor fi admişi de arbitri să participe la următorul joc.
3.1.5 Lipsa vizei medicale a sportivului va avea ca și consecință imposibilitatea acestuia de a participa în competiție și nu va fi înscris pe tabloul de calificari sau cel principal.
3.1.6 Sportivii sunt obligaţi să se comporte civilizat, demn, disciplinat, atât în timpul jocului cât şi în toate împrejurările în care vin în relaţii cu oficialii şi publicul spectator, atât înainte cât şi după terminarea jocului.
3.1.7 În timpul meciului sportivii au si următoarele obligaţii:

 • să respecte Regulile oficiale ale voleiului de plajă şi prevederile regulamentelor emise de FRV;
 • să fie echipaţi în conformitate cu regulamentul jocului de volei de plajă;
 • să-şi respecte coechipierul şi adversarii;
 • să aibă o atitudine corectă faţă de public şi oficialii jocului;
 • să nu incite coechipierii şi publicul la dezordine;
 • să participe la protocoalele oficiale de la începutul şi de la sfârşitul jocului;
 • să participe la festivitatea de premiere în echipament oficial de joc;
 • să participe la evenimentele media și de promovare ale evenimentelor la solicitarea organizatorilor.

Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage dupa sine luarea măsurilor de sancţionare corespunzătoare gravităţii faptelor prevăzute în regulamentul disciplinar.
3.1.8 Sportivilor le este interzisă folosirea mijloacelor şi metodelor care le sporesc în mod artificial performanţele şi le prejudiciază sănătatea şi etica sportivă, în conformitate cu prevederile FIVB, CEV, CIO şi COSR.
Art.3.2 Înregistrarea echipelor în competiţii
3.2.1 Procedura de înregistrare a echipelor
Pentru a putea fi înregistrată o echipă, aceasta trebuie să se înregistreze online la adresa de internet din buletinul oficial. Echipele au obligaţia să se înscrie, ultimul termen fiind ora 12.00 cu 5 zile înaintea începerii competiţiei.
Se poate stabili prin protocol un alt termen de înscriere, dar nu mai târziu de ședința tehnică a turneului. Tot prin protocol se poate stabili și o sumă suplimentară de plată pentru echipele care doresc să participe după expirarea termenului pentru înscrierea online. Echipele care se înscriu, dar nu se prezintă la turneu vor fi sancționate.
În situația în care regulamentul specific al turneului specifică alte termene acestea vor fi postate pe site-ul FRV, precum si pe pagina oficială a competiției.
Formularul de înscriere conţine urmatoarele câmpuri obligatorii:

 • categoria la care echipa doreşte să participe,
 • numele şi prenumele jucătorului 1
 • data naşterii jucătorului 1
 • telefonul jucătorului 1
 • e-mail-ul jucătorului 1
 • gruparea sportivă la care jucătorul 1 este legitimat
 • numele şi prenumele jucătorului 2
 • data naşterii jucătorului 2
 • telefonul jucătorului 2
 • e-mail-ul jucătorului 2
 • gruparea sportivă la care jucatorul 2 este legitimat
 • denumirea oficială a echipei pe care jucatorii o vor avea în competiţie este formată din numele clubului / cluburilor la care aceștia sunt legitimați.

Echipele reprezintă cluburile la care aceștia sunt legitimați, iar denumirea echipei în competiție este dată de numele jucătorilor ce compun echipa.
3.2.2 Confirmarea dreptului de participare
Dreptul de participare în competiţie va deveni efectiv în momentul în care CVP va afişa lista echipelor participante pe tabloul de concurs.
3.2.3 Înlocuirea jucătorilor
Niciun jucător nu poate fi înlocuit după ce lista echipelor participante a fost publicată. Excepție: dacă un jucator se accidentează sau apare un caz de forţă majoră, acesta poate fi înlocuit de un alt jucător, dar nu mai târziu de disputarea ședintei tehnice. Dovada sau documentele trebuie trimise la FRV înainte de şedinţa tehnică a respectivei competiţii. Jucătorul înlocuit trebuie să îndeplineasca toate condiţiile prevăzute la prezentul capitol.
Art. 3.3 Componenţa echipei
O echipa este formată din doi jucatori legitimaţi la una sau două grupari sportive afiliate la FRV.
În competițiile de seniori managerul echipei, antrenorul, doctorul, maseur-ul sau fizioterapeutul nu sunt consideraţi membri ai echipei. „Coaching-ul” este interzis!
Excepție: La jocurile de la categoriile juniori, cadeți și speranțe antrenorul ce deține licență / legitimație emisă de FRV poate asista echipa de pe scaunul de antrenor cadrul CNVP. Antrenorii trebuie sa fie în echipament adecvat (sort si tricou / maiou), pot să dea indicații doar atunci cand faza de joc este întreruptă, la schimbarea terenului, la time-out și în pauza dintre seturi, iar arbitrul A1 și delegatul tehnic sunt responsabili cu respectarea și aplicarea prevederilor regulamentare în acest sens.

Inapoi

Capitolul IV
Drepturile sportivilor participanți

Art. 4.1. Eligibilitate
4.1.1. Generalităţi
Sportivii care doresc să participe în CNVP al FRV trebuie să aibă legitimaţie de joc la o grupare sportivă afiliată la FRV. Sportivii care sunt suspendaţi de FRV nu au dreptul de a participa la CNVP al FRV.
4.1.2. Regulamentul clasamentului echipelor CNVP al FRV
Ordinea echipelor pe tabloul principal format din 8, 12, 16 , 24, 32 sau din grupe este dată de punctele acumulate de jucatori în clasament. Punctele jucătorilor se adună pe fiecare echipă, echipele cu punctajul cel mai mare situându-se începând cu prima poziţie a tabloului.
Pentru turneele de seniori nu contează punctele obținute de echipe în competițiile juvenile. Clasamentul va fi stabilit pentru fiecare categorie în parte (seniori, respectiv juvenil) și gen (feminin și masculin). La categoriile juvenile de juniori, cadeți și speranțe va fi un singur clasament în funcție de gen (feminin și masculin).  
Se vor aplica amenzi şi/sau sancţiuni dacă o echipă va fi aprobată să participe la CNVP al FRV, iar după ce a fost înregistrată acesta nu se mai prezintă. Reprezintă circumstanță agravantă cazul în care va fi depistată ulterior că a jucat în altă competiţie la aceeaşi dată. Sancţiunile se aplică conform regulamentelor FRV.
Art. 4.2. Licenţa şi Legitimaţia
Sportivii obţin dreptul de participare la CNVP al FRV dacă au licenţa de volei şi legitimaţie de joc la una dintre grupările sportive, eliberată de FRV, afiliate la FRV. Procedura de legitimare este la fel ca la voleiul de sală, utilizând platforma federatiei, accesând link-ul  http://cloud.frvolei.ro.
 Art. 4.3. Înregistrarea la competiţie
Fiecare echipă este obligată să completeze formularul de înscriere la competiţie pentru a fi înregistrată și pentru a se stabili ordinea acestora pe tabloul de concurs în funcție de punctajul obținut până în acel moment.

Inapoi

Capitolul V
Clauzele competiției

Art. 5.1. Reguli generale
Competițiile oficiale organizate de CVP a FRV sunt organizate şi desfaşurate respectând regulile oficiale ale jocului de volei de plajă. 
Excepție: Turneele de sperante si varste mai mici se pot desfasura cu reguli adaptate, modificate aprobate de CVP si Colegiul de Antrenori.
CNVP vor avea loc în locaţiile aprobate de FRV. Omologarea acestora se face de către delegatul tehnic înainte de competiție care verifică și certifică faptul ca toate aspectele (teren, echipamente, instalații, marketing, publicitate, banner FRV) sunt în acord cu cerințele prevăzute în regulamentele FRV si CVP.
Meciurile oficiale vor fi jucate cu mingi omologate de FIVB şi aprobate de FRV.
Art. 5.2. Sistem competiţional al CNVP
5.2.1 Principii generale
Fiecare competiţie se desfășoară având un anumit format aprobat de CNVP și specificat în regulamentul de organizare al competiției. Se utilizează următoarele sisteme de desfășurare a competiției:
- dublă eliminare (double elimination);
- simplă eliminare (single elimination);
- grupe (pool play).
Cel mai frecvent este utilizat sistemul cu dublă eliminare cu un tablou principal format dintr-un anumit număr de echipe: treizeci şi doi (32); douăzeci şi patru (24); şaisprezece (16); douăsprezece (12), opt (8).
Dacă numărul echipelor înregistrate depaşeşte locurile disponibile pe tabloul principal, atunci se vor juca meciuri pe tabloul de calificare. Ordinea echipelor pe tablou este stabilită de totalul punctajelor echipelor aranjate în ordine descrescătoare. În caz de egalitate la puncte sau dacă sunt mai multe echipe fără puncte, se efectuează tragere la sorţi pentru stabilirea pozițiilor pe tablou. Numărul de locuri de pe tabloul principal pentru echipele din calificari este indicat sa fie  cuprins între 40 și 50 % din totalul numărului de echipe (ex. Tablou de 16 echipe: 8-10 echipe pe tablou principal cu 6-8 locuri rămase libere pentru echipele din calificări).
Wild-card: CVP împreună cu organizatorul competiției poate acorda unei echipe posibilitatea de a evolua pe tabloul principal prin acordarea unui wild-card. Criteriile de acordare pot fi stabilite și prin protocolul de organizare.
Şedinţa tehnică este considerată ca începutul competiţiei şi va fi programată la ora 19.00 a zilei precedente primului meci oficial sau în cazuri deosebite în dimineața începerii turneului.
5.2.2 Meciurile de calificare
Meciurile de calificare vor avea loc în prima zi a competiţiei începând cu (cel mai devreme) ora 08.00 a.m. Acestea se pot desfășura in sistem dublă eliminare, eliminare directă sau grupe, in functie de numărul de echipe, numărul de terenuri și timpul disponibil. Ca principiu, calificările se desfășoară într-o singură zi, structura unui turneu fiind 1 zi calificări + 3 zile tablou principal.
Numărul echipelor participante la un turneu în calificări poate fi limitat printr-un protocol semnat între organizator și FRV prin reprezentantul CVP. Se pot întocmi liste separate cu echipele primite direct pe tabloul principal, cu cele admise in calificări, dar și o listă de așteptare cu echipe de rezervă. Acestea pot avansa pe tablourile de concurs în urma retragerii uneia dintre echipe înscrise.
5.2.3 Tabloul principal
Tabloul principal va fi completat după următoarele criterii:

 • echipa care are cel mai bun punctaj ocupă prima pozitie a tabloului iar celelalte il vor completa tot în ordinea locului dat de punctele echipei, în ordine descrescătoare
 • punctele fiecărui jucător al echipei se adună, rezultând punctele echipei,
 • se iau în considerare doar punctele, obţinute de echipă, corespunzătoare categoriei la care aceasta participă, juvenil sau seniori. (ex. daca are puncte in clasamentul juvenil si participă la seniori nu se iau în considerare punctele cucerite la acest eșalon).

CNVP al FRV se joaca pe tablou cu dublă eliminare de 8, 12, 16, 24, 32 de echipe sau grupe.
Tabloul principal isi va desfasura jocurile în conformitate cu Anexa 2.
Art. 5.3. Organizatorul competiţiei
FRV poate încheia protocol de colaborare pentru fiecare etapă a CNVP cu orice ONG, grupare sportivă sau Societate Comercială care respecta regulamentul de organizare şi clasificare al turneelor zonale şi locale, desfaşurate în cadrul Circuitului Naţional de Volei de plajă.
În cazul în care FRV nu este organizatorul unei etape din cadrul / sau a CNVP cel/cei responsabil/i de acest eveniment trebuie să solicite în scris acest lucru și să se angajeze că vor respecta cerințele și prevederile regulamentelor FRV si CVP.
Art. 5.4. Calendarul competiţional
Datele exacte ale etapelor din cadrul CNVP sunt stabilite de FRV ţinând cont de calendarul competiţional al CEV şi FIVB, precum și de structura anului școlar și a a calendarului de examene școlare pentru turneele juvenile.
Art. 5.5. Repartizarea echipelor / tragerea la sorţi
5.5.1 Repartizarea echipelor
Toate echipele înscrise în CNVP sunt distribuite pe tabloul principal şi în calificari. Tabloul principal va fi ocupat, în ordine începând cu poziţia 1, de echipele care au punctajul mai mare.
O eventuală egalitate de puncte pe tabloul principal sau pe cel de calificări va fi soluţionată prin tragere la sorţi. În situația în care se alocă un Wild-card, echipa va fi clasată pe poziția de mijloc a tabloului, astfel: 4 pentru tabloul cu dublă eliminare de 8 echipe, 8 la sistemul cu 16 echipe, 12 la cel cu 24 echipe, respectiv 16 la cel cu 32 de echipe.
5.5.2 Tragerea la sorţi
Tragerea la sorţi va avea loc în cadrul şedinţei tehnice.
Art. 5.6. Programul meciurilor
Programul meciurilor pentru fiecare zi a competiţiei este stabilit la şedinţa tehnică şi afişat în locul special amenajat. Dacă este necesar, în situații justificate, modificarea programului meciurilor poate fi decisă doar de delegatul tehnic al FRV. Modificările trebuie anunţate imediat echipelor participante.
Echipele au alocate inaintea meciului 10 minute pentru încălzire pe terenul unde vor evolua.
Timpul minim între două meciuri jucate de aceeaşi echipă trebuie sa fie de 45 de minute. Delegatul tehnic are autoritatea sa prelungească acest timp în cazuri excepţionale.
O echipă nu trebuie să joace mai mult de 4 meciuri pe zi, pe tabloul principal. Delegatul tehnic are autoritatea să ceară echipelor jucarea mai multor meciuri, cu condiţia recuperării acestora în cazuri excepţionale.
Art.5.7. Alocarea punctelor şi a clasamentului
5.7.1 Alocarea punctelor
Unui sportiv trebuie sa i se aloce punctele corespunzatoare poziţiei lui în clasament. Tabelele cuprinzând punctele pentru toate categoriile de sportivi se găsesc în Anexa 3.
5.7.2 Clasamentul FRV
5.7.2.1 Clasamentul de început al competiţiei
Clasamentul de început al competiţiei este dat de punctele echipelor. Fiecare sportiv acumulează puncte în funcţie de turneele la care participă. Sportivii care nu au participat la competiţii au zero (0) puncte.
Clasamentul FRV va fi calculat, actualizat şi publicat după fiecare turneu în parte. Se vor aloca un număr de puncte fiecărui jucător în funcție de categoria turneului. (vezi regulamentul de organizare şi clasificare al turneelor zonale şi locale, desfaşurate în cadrul CNVP).
5.7.2.2. Clasamentul anual
La sfârşitul fiecărui sezon competiţional suma punctelor realizate de fiecare jucător la turnee în anul respectiv se înmulţește cu 0,2 rezultând o valoare care va determina numărul de puncte acumulate de jucător în acel sezon. Acest număr va fi luat în calcul ca valoare de bază în ierarhia de la începutul sezonului următor. Acestei valori se vor adăuga punctele obţinute de jucător la fiecare turneu la care participă, în anul curent, rezultând clasamentul la zi.
Actualizarea clasamentulul si afișarea punctelor se realizează obligatoriu după fiecare turneu. Punctele fiecărui jucător, precum și totalul punctelor fiecărei echipe trebuie să se afișeze pe site-ul FRV și pe tabloul de concurs la fiecare competiție în parte.
Clasamentul este calculat prin adaugarea punctelor obţinute în campionatul precedent şi la turneele recunoscute şi omologate de FRV. In plus, acumulează puncte jucătorii din cadrul loturilor naționale de la anumite turnee externe unde au reprezentat România, acestea având valori superioare competițiilor naționale, în funcție de faza atinsă și de rezultatul obținut.

Capitolul VI
Echipamentul

Art. 6.1. Uniforma echipelor
Sportivii componenți ai aceleiași echipe poartă răspunderea pentru echipamentul propriu. Astfel, trebuie să aibă pantalonii scurţi, respectiv slip (pentru sportivii de sex feminin) identici din punct de vedere al culorii și designului.
La competițiile de seniori organizatorul are obligația de a furniza jucătorilor minim un set de maiouri, respectiv bustiere pentru toate echipele înscrise în competiție care să cuprindă sigla FRV (obligatoriu) alături de logo-ul evenimentului și sponsorul principal. La competițiile juvenile organizatorul are obligativitatea de a asigura echipament (maiou sau bustiera) doar pentru la echipele de pe tabloul principal.
Publicitatea pe uniforme (echipamentul de joc) trebuie să respecte aceste prevederi.
Art. 6.2. Echipamentul oficialilor
Oficialii competiţiei trebuie să poarte echipamentul furnizat de către organizator. În cazul în care acest lucru nu este posibil aceștia vor purta șort inchis la culoare (bleumarin), tricou alb, șosete albe și adidași albi. Dimensiunile şi cantitaţile sunt definite în regulamentul de marketing.

Inapoi

Capitolul VII
Asistența medicală și viza medicală

Art. 7.1. La fiecare turneu exista obligativitatea asigurării în permanență pe toată durata competiției a asistentei medicale.
Aceasta va fi asigurata de structura nominalizata prin acord sau in cazul in care nu exista un acord, organizatorul are aceasta responsabilitate.
Art. 7.2. Asistenţa medicala se asigura astfel:

 • fie de catre un medic, fie de catre un cadru medical mediu care va prezenta legitimaţia de serviciu sau delegaţia emisa de unitatea sanitara de care aparţine;
 • persoana care asigura asistenţa medicala trebuie sa fie prezenta la teren din momentul începerii turneului şi pâna la terminarea acestuia.

Art. 7.3. Neasigurarea asistenţei medicale la jocurile oficiale se constata prin:

 • absenţa medicului sau cadrului medical mediu pe parcursul perioadei precizata la Art. 7.2 paragraful 2.
 • lipsa trusei de prim ajutor;
 • lipsa parafei medicului sau legitimaţia asistentului medical.

Art. 7.4. FRV, asociaţiile sau comisiile teritoriale şi arbitrii care oficiaza la turnee amicale nu sunt implicaţi în cazul unor accidente survenite în timpul meciurilor sau antrenamentelor.
Art. 7.5. Documentele pe care trebuie să le prezinte fiecare sportiv sunt: Lista / Legitimaţia de joc  printată de pe platforma on-line http://cloud.frvolei.ro. și formularul medical tip FRV valabil. Fiecare sportiv trebuie sa aibă viza medicală conform Ordinului 1058 / 404 publicat în Monitorul Oficial din 14.05.2003 obținută în unități de medicină sportivă.
Art.7.6. Legitimaţiile de joc și viza medicala se verifică de către delegatul tehnic sau în lipsa acestuia, de arbitrul neutru delegat de CNVP. În situaţia în care se constată ca nu s-au făcut asemenea verificari persoanele găsite vinovate sunt sancţionate de către Colegiul Central al Arbitrilor prin regulamentul disciplinar al FRV.
Art. 7.7. Viza medicala va cuprinde în mod obligatoriu data efectuării controlului medical, semnătura şi parafa medicului examinator, cât şi ştampila unitaţii sanitare unde s-a efectuat controlul şi are valabilitatea 6 luni de la data efectării. Contestaţiile găsite întemeiate cu privire la viza medicala vor determina pierderea jocului cu 0:2 (0-42).

Inapoi

Capitolul VIII
Aspecte disciplinare

Art. 8.1 În situaţia unor incidente provocate de persoane turbulente izolate, care împiedica buna desfaşurare a jocului sau al arbitrajului, arbitrul A1 întrerupe meciul şi împreuna cu delegatul tehnic, apelează la personalul de ordine sa elimine aceste persoane din arena.
Daca persoanele respective refuza sa paraseasca arena, arbitrul A1 împreuna cu delegatul tehnic acorda organizatorilor, prin directorul de concurs, 15 minute pentru evacuarea turbulenţilor.
În situaţia în care si dupa aceasta perioada, arbitrul A1 împreuna cu delegatul tehnic constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile regulamentare pentru continuarea jocului, acesta nu se va mai relua, consemnându-se în foaia de arbitraj cele petrecute. Jocul se va relua în momentul îndeplinirii condiţiilor conform ROAV al FRV.
Daca incidentele sunt mai grave, provocate de un numar mare de spectatori, cum ar fi invadarea suprafeţei de joc, molestarea oficialilor, antrenorilor şi jucatorilor, jocul se întrerupe, iar personalul de ordine trebuie sa evacueze complet spectatorii în termen de 30 minute. Daca dupa expirarea timpului acordat pentru evacuare aceasta nu s-a realizat, jocul nu se mai reia, consemnându-se incidentele în foaia de arbitraj. Jocul se reia atunci cand conditiile sunt repuse in drepturi.
În cazul incidentelor descrise mai sus echipele sunt obligate sa nu paraseasca arena din proprie iniţiativa, în intervalul de timp specificat. Dupa acest interval, daca jocul nu poate fi reluat, capitanii de echipa vor lua la cunoştinţa decizia arbitrului A1 şi a delegatului tehnic, semnând foaia de arbitraj.
Art. 8.2 În situaţiile descrise la art. 8.1 paragrafele 1-4, cât şi în cazul în care organizatorul sau orice alta persoana oficiala din cadrul structurilor sportive ale echipelor participante la un turneu provoaca sau participa la incidente în timpul, sau imediat înaintea ori dupa desfaşurarea unei competiţii voleibalistice, în arena sau imediata vecinatate a acesteia, ori a altor facilitaţi folosite de echipele competitoare, FRV prin Comisia Centrala de Competiţii va dispune masuri de sancţionare în conformitate cu regulamentele federatiei.
Art. 8.3 Sportivii, antrenorii, arbitri şi alţi oficiali care, fiind spectatori la un joc oficial au o atitudine necuviincioasa, apostrofeaza arbitri, pe alti jucatori sau pe oricine altcineva, participa la incidente sau la intervenţia publicului pe teren, vor fi deferiţi comisiei de organizare a turneului sau Comisiei de disciplina a FRV pentru cercetare şi sancţionare.
Art. 8.4 În cazul în care au fost sancţionaţi, sportivii sau ceilalţi membri ai unei echipe nu au dreptul de a participa la jocuri oficiale pâna la achitarea amenzii corespunzatoare sancţiunii primite.
În caz contrar se aplica prevederile Art.74 al Regulamentului Disciplinar al FRV.
Comisia de organizare a competiţiei decide daca sportivul descalificat va putea continua competiţia în funcţie de gravitatea faptei.
Art. 8.5 Arbitri au datoria sa reţină legitimaţia de joc a jucatorilor descalificaţi precum şi a celor contestaţi, pe care trebuie sa le înainteze cu un raport la Comisia Centrala de Competiţii, odata cu foaia de arbitraj.

Inapoi

Capitolul IX
Contestații

Art. 9.1 În cazul contestaţiilor, arbitrul neutru împreună cu delegatul tehnic este obligat sa verifice pe loc temeinicia contestaţiilor pe baza actelor de identitate sau alte procedee, considerându-se ca prima instanţa în elucidarea cazului respectiv.
Art.9.2 Analizarea existenţei unei substituiri de jucator se face în urma unei contestaţii din partea căpitanului unei echipe participante la turneu sau la sesizarea unui arbitru.
În oricare dintre aceste situaţii, arbitrul neutru procedează dupa cum urmează:

 • dispune ca sportivul în cauză să-şi înscrie datele de identificare la rubrica „Remarks” din foaia de arbitraj; ulterior îi solicită documentele de identitate pentru confruntare;
 • întocmeşte un raport separat în care menţioneaza orice alte elemente care ar putea duce la identificarea sportivului presupus a fi substituit, precum şi în cazul care sportivul refuza a-şi declara identitatea.
 • se fac fotografii ale persoanelor contestate.

Art. 9.3 Contestaţiile referitoare la substituirea de jucători se vor face în tot timpul jocului pâna la încheierea foii de arbitraj de catre arbitrul A1, respectiv de delegatul tehnic; contestaţia se aduce imediat la cunoştinţa capitanului echipei adverse şi va fi semnata de catre arbitrul A1. Numai simpla enunţare a rezervării dreptului de contestaţie, fara a se preciza sportivii sau motivele contestaţiei, va fi considerată ca neavenită şi nu se va permite înscrierea ei pe foaia de arbitraj.
Art. 9.4 Căpitanul unei echipe participante la un joc oficial poate contesta în scris în foaia de arbitraj şi dreptul de a participa la joc al unuia sau ambilor membri ai echipei adverse.
Contestaţiile privind dreptul de joc al jucatorilor se pot face numai pâna la începerea jocului; contestaţia se aduce imediat la cunoştinţa capitanului echipei adverse şi va fi semnata de catre arbitrul A1 și delegatul tehnic.
Art.9.5 Cluburile care fac contestaţii pe foaia de arbitraj, sunt obligate sa prezinte dovezile de susţinere a contestaţiei în prima zi de marţi dupa disputarea turneului, prezentând şi dovada achitarii taxei respective.
Nerespectarea prevederilor aliniatului anterior duce la neanalizarea contestaţiei.
Art.9.6 Contestaţiile privind dreptul de joc al jucatorilor precum şi cele referitoare la substituirea de jucatori se vor judeca de catre comisia de organizare, ca prima instanţa, ce va lua masuri corespunzatoare privind clubul şi jucatorii în cauza. Daca faptele prezinta gravitate deosebita va fi sesizata Comisia de disciplina a FRV.
Art.9.7 În cazul refuzului arbitrului A1 de a permite consemnarea contestaţiei, capitanul echipei care contesta, în prezenţa a doi martori (de preferinţa oficiali din comisia de organizare), va încheia un proces verbal referitor la acest refuz, care se va înainta împreuna cu contestaţia şi dovada achitarii taxei pâna în prima zi de marţi dupa disputarea turneului.

Inapoi

Capitolul X
Precizări administrative

Art.10.1 Structurile sportive ale caror echipe joaca în deplasare vor suporta cheltuielile de transport, cazare şi masa ale sportivilor, antrenorilor etc. conform normelor financiare în vigoare.
Art.10.2 Întocmirea ştatelor de plata şi achitarea acestora se efectueaza de catre organizatori printr-o persoana special desemnata.
Art.10.3 Toate plaţile privind taxele de legitimare, înscriere, contestaţie şi amenzile vor fi virate în contul FRV, ale carui elemente de identificare le gasiţipe siteul federatiei sau vor fi achitate direct la FRV sau reprezentantii acesteia.

 

Capitolul XI
Cazuri neprevăzute

Art. 11 Toate cazurile neprevazute în prezentul regulament se soluţioneaza de catre Consiliul Director al FRV. Înaintea şi în timpul unui eveniment Delegatul tehnic este împuternicit sa ia decizii imediat ori de câte ori este necesar.

Capitolul XII
Formulare și documente adiționale

Art. 12.1 Formulare
Pentru înscrierea la competiţie şi participarea la şedinţa tehnica trebuie completat formularul de inscriere.
Art. 12.2 Documente adiţionale
Urmatoarele documente fac parte din prezentul regulament:
Regulamentul de marketing
Regulamentul jocului de Volei de plajă
Regulamentul disciplinar
Regulamentul de organizare a turneelor

Capitolul XIII
Dispoziții finale

Art.13.1 Comisia Centrala de Competiţii se poate sesiza din oficiu privind nerespectarea prevederilor ROAV şi ale regulamentelor de desfaşurare a competiţiilor. Sesizarea poate determina aplicarea de sancţiuni ca:
a) amenda;
b) pierderea jocului;
c) suspendarea echipei;
d) eliminarea echipei din competiţie.
Art.13.2 Conducatorii structurilor sportive, sunt obligaţi sa aduca la cunoştinţa întregii secţii de volei / Volei de plajă (antrenori, tehnicieni, jucatori etc.), regulamentele de organizare ale competiţiilor precum şi ROAV, pentru a le cunoaşte şi respecta întocmai.

Art.13.3 Comisia de organizare va putea lua orice decizii pe care le va gasi necesare, în toate problemele ce sunt prevazute în prezentul regulament, cu respectarea stricta şi cu prioritate a Statutului FRV, a ROAV, a ROFA, a Regulamentului Disciplinar, a Regulamentului de transferuri interne şi ale Buletinelor Informative, în sprijinul acestor norme.

Inapoi

FIVB Logo

CEV Logo

BVA Logo

AMVB Logo

   
    100 Logo     MTS Logo     COSR Logo     INF Logo