benner    
       
   
 
   Regulamentul de organizare a activitatii voleibalistice
 

CUPRINS

 

Capitolul I    - ORGANELE DE CONDUCERE SI DECIZIE, COLEGIILE SI COMISIILE

Capitolul II    - CLUBUL (SECTIA DE VOLEI)

Capitolul III   - SCHIMBAREA DENUMIRII ECHIPEI DE VOLEI

Capitolul IV  - FUZIUNI, PROTOCOLURI, CEDARI INTRE CLUBURI

Capitolul V   - DESFIINTAREA UNUI CLUB (SECTII DE VOLEI)

Capitolul VI  - RESPONSABILITATILE CLUBURILOR (SECTIILOR DE VOLEI)

Capitolul VII - SPORTIVII

Capitolul VIII - DESFASURAREA COMPETITIILOR SI A JOCURILOR DE VOLEI

Capitolul IX  - ASISTENTA MEDICALA SI VIZA MEDICALA

Capitolul X   - ASPECTE DISCIPLINARE

Capitolul XI  - PRECIZARI ADMINISTRATIVE

Capitolul XII - DISPOZITII FINALE

 

CAPITOLUL I - ORGANELE DE CONDUCERE SI DECIZIE, COLEGIILE SI COMISIILE

Art. 1. Organele de conducere, de decizie, de administratie si de control, precum si comisiile si colegiile F.R. Volei isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Statutului F.R. Volei si ale regulamentelor proprii adoptate de catre Adunarea Generala respectiv Consiliul Director.

Art. 2. Asociatiile (comisiile) de volei judetene sau a Municipiului Bucuresti se structureaza si isi organizeaza activitatea in conformitate cu prevederile Statutului si ale regulamentelor comisiilor si colegiilor F.R. Volei si vor indeplini in limita competentei lor teritoriale urmatoarele atributii:
a) rezolva legitimarea sportivilor conform normelor in vigoare, pe plan local;
b) stabilesc procedurile de afiliere, tin evidenta sectiilor de volei afiliate asociatiilor judetene, a sportivilor legitimati si clasificati si a salilor omologate;
c) omologheaza bazele sportive pentru competiile locale;
d) stabilesc programul competitional local si il comunica C.C. Competitii;
e) AJV care nu au activitate timp de un an sunt radiate din evidenta F.R. Volei; AJV au obligatia de a fi afiliate la F.R. Volei.

Inapoi

CAPITOLUL II - CLUBUL (SECTIA DE VOLEI)

Art. 3. Pentru a participa la competitiile oficiale organizate de F.R. Volei, un club (o sectie de volei) trebuie afiliata la F.R.Volei. Pentru afiliere clubul sportiv in cadrul caruia este organizata sectia va inainta la F.R.Volei - C.C. Competitii  prin D.T.S. a judetului de care apartine, urmatoarele acte:
a) cererea de afiliere tip emisa de F.R. Volei completata la toate rubricile si semnata de conducerea       clubului sportiv si de presedintele sectiei de volei insotita de documentele prevazute la pct. 19.3 din Statutul F.R. Volei;
b) copie dupa chitanta prin care se dovedeste achitarea taxei de afiliere in contul  F.R.Volei;

Art. 4. (1) Aprobarea afilierii sectiei de volei va fi comunicata clubului de catre AJV de care apartine. In baza comunicarii federatiei AJV vor tine si ele evidenta sectiilor afiliate.
            (2) Daca cererea este respinsa se vor restitui toate actele impreuna cu motivarea respingerii.

Art. 5. (1) Un club poate inscrie numai cate o echipa in fiecare competitie oficiala rezervata seniorilor si un numar nelimitat in cele rezervate juniorilor, cadetilor, sperantelor si minivoleiului.
            (2) Pentru inscrierea unei echipe intr-o competitie oficiala, aceasta trebuie sa intruneasca criteriile de calificare stabilite prin regulamentul de desfasurare a respectivei competitii, iar sectia de volei trebuie sa completeze si sa transmita cererea de inscriere tip F.R. Volei.
            (3) In competitiile oficiale, echipele inscrise de un club (o sectie) afiliat vor purta in mod obligatoriu denumirea inscrisa in cererea de afiliere.

Inapoi

CAPITOLUL III - SCHIMBAREA DENUMIRII ECHIPEI DE VOLEI

Art. 6. Schimbarea denumirii unei echipe de volei se poate face in una dintre urmatoarele situatii:
a) in urma fuziunii clubului (sectiei de volei) care a inscris-o cu un alt club (sectie de volei);
b) in urma incheierii unui protocol cu o persoana juridica;
c) in urma schimbarii denumirii clubului sportiv.

Art. 7. Schimbarea denumirii echipei de volei se poate efectua pe tot parcursul anului competitional, daca este intr-una dintre situatiile de la art. 6 literele b) sau c).

Art. 8. Pentru schimbarea denumirii echipei de volei se vor prezenta la F.R.Volei urmatoarele acte:
a) comunicarea scrisa cu noua denumire avand avizul statistic al AJV;
b) dovada achitarii taxei respective in contul F.R.Volei;
c) legitimatiile sportivilor pentru inscrierea noii denumirii.

Art. 9. C.C.Competitii va comunica prin F.R.Volei, in scris AJV confirmarea oficiala de schimbare de denumire, inclusiv data aprobarii.

Inapoi

CAPITOLUL IV - FUZIUNI, PROTOCOLURI, CEDARI INTRE CLUBURI

Art. 10. (1) Prin fuziune se intelege contopirea unor cluburi (sectii de volei), afiliate la F.R. Volei, intr-un singur club (sectie de volei).
              (2) Fuziunea ca atare, cat si depunerea documentelor necesare aprobarii acesteia, se poate realiza numai inaintea sezonului competitional, sau in perioada dintre sfarsitul turului si inceputul returului.
              (3) Echipele cluburilor sportive (sectiilor de volei) ce activau anterior in esaloane competitionale diferite vor evolua, ulterior fuziunii, pentru clubul (sectia de volei) rezultat. Acesta nu poate fi reprezentat de mai multe echipe in cadrul aceleiasi competitii rezervate seniorilor (prin aplicarea art. 5).
              (4) Propunerea de fuziune sau de protocol trebuie sa fie aprobata de consiliile de administratie ale cluburilor respective.

Art. 11. (1) Protocolul de colaborare reprezinta o intelegere scrisa intre un club sportiv (o sectie de
volei) afiliat la F.R. Volei si persoane fizice sau juridice indiferent daca sunt sau nu afiliate.
              (2) Protocolurile pot fi incheiate oricand.

Art. 12. (1) Propunerea de fuziune sau protocol va fi prezentata pentru inregistrare la F.R.Volei, insotita de urmatoarele acte:  
a) procesele verbale de la adunarile generale ale cluburilor respective semnate  si stampilate;
b) noua denumire a echipei (clubului sau sectiilor in unele cazuri de protocol de colaborare) rezultate, inclusiv adresa si numele persoanelor impuernicite sa o reprezinte;
c) avizul AJV;
d) avizul inspectoratului scolar teritorial, daca fuziunea sau protocolul implica un club sportiv scolar;
e) dovada achitarii taxe respective in contul F.R.Volei;

Art. 13. (1) Prin inregistrarea fuziunii de catre F.R.Volei clubul (sectia) rezultat ramane afiliat, celelalte cluburi (sectii) fiind radiate din evidenta F.R.Volei.
              (2) Transmiterea inregistrarii fuziunii sau a protocolului se va face in termen de 30 zile cluburilor (sectiilor de volei) si AJV. Fuziunea sau protocolul devin valabile de la data stabilita si comunicata de catre F.R.Volei

Art. 14. (1) Clubul (sectia de volei) rezultata in urma unei fuziuni preia jucatorii cluburilor (sectiilor desfiintate) si obligatiile contractuale fata de acestia, numai cu acordul jucatorilor.
              (2) Sportivii cluburilor (sectiilor) desfiintate, care nu-si dau acordul pentru clubul (sectia) rezultat din fuziune devin liberi de acord.
 
Art. 15. Cluburile (sectiile de volei) care in urma fuziunii au fost scoase din evidenta F.R.Volei se pot reafilia separat dupa un an competitional.

Art. 16. (1) Cluburile (sectiile de volei) pot ceda dreptul de participare in competitiile organizate de F.R. Volei catre orice persoana juridica romana. Prin cedarea dreptului de participare nu se considera cedata si afilierea la F.R. Volei.
              (2) Persoana juridica ce preia drepturile cedate achita F.R. Volei taxa de preluare aferenta.
              (3) Jucatorii aflati pe perioada de valabilitate a acordului cu clubul (sectia de volei) care isi cedeaza dreptul de participare se considera liberi de contract numai in cazul in care sectia se desfiinteaza.

Inapoi

CAPITOLUL V - DESFIINTAREA UNUI CLUB (SECTII DE VOLEI)

Art. 17. Desfiintarea unei club (sectii de volei) se poate face numai in conformitate cu statutul propriu al clubului. Hotararea de desfiintare se va inainta la F.R.Volei pentru radiere. Radierea va fi comunicata clubului si AJV in termen de 30 de zile.

Art. 18. Sportivii cluburilor (sectiilor de volei) desfiintate devin liberi de acord si se pot legitima la alte cluburi sportive dupa radiere.

Art. 19. Cluburile (sectiile de volei) desfiintate se vor putea reafilia respectand cerintele prezentului regulament (art.3).

Art. 20. Consiliul Director poate decide excluderea unui membru (sectii) ca urmare a unor incalcari grave ale Statului si regulamentelor F.R.Volei, numai in cazurile prevazute in Statut.

Inapoi

CAPITOLUL VI - RESPONSABILITATILE CLUBURILOR (SECTIILOR DE VOLEI)

Art. 21. Clubul (sectia de volei) are urmatoarele responsabilitati generale:
a) Sa achite integral pana la transmiterea cererii de inscriere taxele de participare pentru fiecare echipa inscrisa, al caror cuantum va fi publicat in Buletinul Informativ din anul respectiv.
b) Sa elibereze legitimatiile jucatorilor care se transfera la terminarea acordului.
c) La competitiile oficiale interne prezinta, inaintea inceperii jocului, printr-un delegat special desemnat, prin antrenorul principal sau prin capitanul de echipa, legitimatii de joc cu viza medicala la zi.
Echipa care nu poate prezenta la ora oficiala 6 jucatori cu legitimatii de joc valabile si cu viza medicala la zi va pierde meciul  cu 0:3 (0:75) fara punct in clasament.
d) Sa asigure sportivilor o asigurare de sanatate pe perioadaacordului cat si conditii pentru efectuarea controlului medical in vederea obtinerii vizei pe Legitimatia de joc.
e) Sa comunice la F.R.Volei pe zile, ore si locuri de desfasurare, programul jocurilor divizionare cand echipa (echipele) pe care a inscris-o in competitii oficiale isi exercita dreptul de gazda. Odata comunicat, programul devine obligatoriu. Modificari ale datei si orei de disputare a meciurilor nu mai pot fi operate decat in conditiile articolul 39 din prezentul regulament.

Art. 22. Un club (sectie de volei) ale carui echipe joaca pe teren propriu are urmatoarele responsabilitati organizatorice:
            a) Sa asigure securitatea oficialilor si echipei oaspete din momentul sosirii si pana la parasirea localitatii respective;
            b) Raspunde de asigurarea conditiilor regulamentare de joc respectand reglementarile F.R. Volei. Prin directorul de concurs, pe care il desemneaza, si impreuna cu personalul de ordine, trebuie sa asigure desfasurarea normala a jocului, fiind direct raspunzator de incidentele ce se pot ivi in teren si in afara lui. Acestia nu vor permite intrarea in sala a persoanelor turbulente, in stare de ebrietate sau cu obiecte contondente;
            c) Se ingrijeste de primirea echipei vizitatoare inlesnindu-i cazarea si masa, contra cost, daca aceasta o solicita. Rezerva la cerere, contra cost, locuri de cazare pentru arbitri si observatorul federal;
            d) Este obligat sa asigure 1-2 ore de antrenament contra cost, pentru echipa vizitatoare, daca aceasta o solicita, in scris, cu 10 zile inainte de desfasurarea jocului;
            e) Asigura foile de arbitraj pentru jocurile respective, in 3 exemplare, procurate contra cost de la F.R.Volei. Folosirea altor foi de arbitraj decta cele tip F.R. volei duce la sanctionarea succesiva cu avertisment, la prima abatere, si pierderea jocurilor cu 0:3 (0:75) cu punct in clasament, la urmatoarele abateri.
            f) Asigura, atat la jocurile de etapa cat si la turnee, numarul si tipul regulamentar de mingi de joc, in conformitate cu precizarile comunicate inaintea fiecarui sezon competitional in Buletinul Informativ;
            g) Pentru jocurile din campionatele seniorilor este obligat sa asigure :
                        - culegatori de mingi;
                        - persoane desemate pentru stersul podelei.
            h) Va asigura vestiare separate pentru oficiali si echipa vizitatoare;
            i) Se ingrijeste de asigurarea:
                        - asistentei medicale care trebuie sa existe de la ora incalzirii oficiale;
                        - tabelei de marcaj (electronica sau manuala);
                        - tablitelor pentru inlocuiri numerotate de la 1 la 18 pe ambele fete;
                        - bancilor de rezerva pentru membrii echipelor;
                        - tijei de masurat fileul, manometrului, pompei si suportului pentru mingi;
                        - mesei pentru scorer, crainic, operator tabela de marcaj, medic si observator federal;
                        - aparatorilor la stalp si la scaunul de arbitraj pentru protectia jucatorilor;
                        - cate doua scaune plasate in zonele de pedeapsa pentru eventuali eliminati;
            j) La sfarsitul jocurilor pe parcursul carora s-au produs incidente care au impiedicat buna sa desfasurare trebuie sa asigure desfasurarea protocolului si retragerea la vestiare in deplina siguranta a echipelor si oficialilor si sa nu permita patrunderea spectatorilor in suprafata de joc.
            k) Este obligat sa permita echipei oaspete filmarea jocului in scopuri necomerciale.

Art. 23. Nerespectarea obligatiilor de la art. 22, punctele a)-k),  consemnata de arbitrul principal sau observatorul federal, duce la sanctiuni (avertisment, amenda, ridicarea dreptului de organizare in localitatea respectiva) impotriva echipei gazda.

Art. 24. Clubul (sectia de volei) ale carui echipe joaca in deplasare are urmatoarele responsabilitati organizatorice:
            a) Trebuie sa-si ia toate masurile necesare pentru ca echipele proprii sa se deplaseze in timp util in vederea disputari partideilor;
            b) Se va interesa din timp pentru a afla data, ora si sala unde se disputa jocurile.

Inapoi

CAPITOLUL VII - SPORTIVII

Art. 25. (1) Pentru a lua parte la jocurile oficiale organizate de F.R. Volei un sportiv trebuie sa posede licenta de jucator si sa fie legitimat la un club afiliat la F.R. Volei.
              (2) Legitimatia de joc se elibereaza pe baza acordului incheiat intre sportiv, club si F.R. Volei  pe o perioada de minimum 2 ani, exceptie facand jucatorii aflati in ultimul an de juniorat.
              (3) Jucatorii care au semnat doua sau mai multe acorduri pentru aceiasi perioada (tur sau retur) vor fi suspendati un an competitional (12 luni), iar jocurile la care au participat se vor omologa cu 0:3 (0:75) cu punct in clasament in defavoarea echipei care i-a folosit.

Art. 26. (1) Trecerea sportivilor de la un club la altul se poate face numai in conditiile prevazute in Regulamentul de Licentiere, Legitimare si Transferare a Sportivilor la Volei.
              (2) Sportivii echipelor de seniori care nu se inscriu in campionat sau ai echipelor care se retrag pana la sfarsitul turului se pot transfera cu grila de transfer in proxima perioada de transferari.

Art. 27. (1) Pe foaia de arbitraj se vor inscrie numai jucatorii prezenti in teren, echipati regulamentar si care prezinta legitimatii de joc valabile. Nu se admite inscrierea pe foaia de arbitraj a sportivilor pe baza buletinului de identitate sau a altor acte.
              (2) Numai jucatorii inscrisi in foaia de arbitraj pot participa la incalzirea oficiala, pot lua loc pe banca de rezerve ori pot stationa in zona de incalzire.
              (3) Este obligatorie participarea la protocolul de la inceputul jocului a tuturor jucatorilor trecuti pe foaia de arbitraj, iar la cel de la sfarsitul jocului numai a celor 6 jucatori care se aflau in teren la ultima faza de joc.
              (4) Sportivii al caror echipament de joc difera de al coechipierilor (cu exceptia jucatorului LIBERO) sau este neregulamentar nu vor fi admisi de arbitri sa participe la joc.
               (5) Nu vor putea intra pe teren dupa inceperea jocului decat jucatorii trecuti in prealabil  pe foaia de arbitraj. In cazul sesizarii folosirii unor jucatori neinscrisi pe foaia de arbitraj, echipa care i-a folosit pierde jocul cu 0:3  (0:75) cu punct in clasament.

Art. 28. Sportivul, pe a carui Legitimatie de joc Arbitrul I constata lipsa vizei medicale sau expirarea termenului pentru care a fost emisa, nu va fi inscris pe foaia de arbitraj.

Art. 29. Sportivii sunt obligati sa se comporte civilizat, demn, disciplinat atat in timpul  jocului cat si in toate imprejurarile in care vin in relatii cu oficialii si publicul spectator, atat inainte cat si dupa terminarea jocului.

Art. 30. (1) In timpul meciului sportivii au urmatoarele obligatii:
            a) sa respecte Regulile oficiale ale jocului de volei si prevederile regulamentelor emise de F.R. Volei;
            b) sa fie echipati in conformitate cu regulamentul jocului de volei;
            c) sa accepte deciziile arbitrilor;
            d) sa-si respecte coechipierii si adversarii;
            e) sa aiba o atitudine corecta fata de public si oficialii jocului;
            f) sa nu incite coechipierii si publicul la dezordine;
            g) sa participe la protocolurile oficiale de la inceputul si de la sfarsitul jocului;
               (2) Nerespectarea obligatiilor de mai sus atrage dupa sine luarea masurilor de sanctionare corespunzatoare gravitatii faptelor, prevazute in regulamentul disciplinar.

Art. 31. Sportivilor le este interzisa folosirea mijloacelor si metodelor care le sporesc in mod artificial performantele si le prejudiciaza sanatatea si etica sportiva, in conformitate cu prevederile F.I.V.B., CEV, C.I.O si C.O.R.

Art. 32. (1) Sportivilor le este interzisa sustinerea a doua jocuri oficiale in aceeasi zi. Exceptiile de la vor fi stipulate in Regulamentele de desfasurare a competitiilor.
              (2) Echipele care folosesc sportivi care incalca regula stabilita la paragraful (1) vor pierde jocul cu 0:3 (0:75) fara punct in clasament.

Inapoi

CAPITOLUL VIII - DESFASURAREA COMPETITIILOR SI A JOCURILOR DE VOLEI

Art. 33. Jocurile de volei organizate de F.R.Volei sau membri sai, la care se admite accesul publicului, sunt jocuri publice. Ele pot fi:
            a) jocuri oficiale, organizate de F.R.Volei sau membri sai pe baza calendarului spotiv intern si international, avand ca scop desemnarea unui castigator si stabilirea unei ierarhii valorice a participantilor;
            b) jocuri amicale care sunt organizate, din initiativa F.R.Volei sau a membrilor sai, in afara celor oficiale;

Art. 34. Cluburile nu pot schimba, de comun acord, caracterul jocurilor oficiale in jocuri amicale sau invers sub sanctiunea omologarii rezultatelor cu 0:3 (0:75) fara punct in clasament pentru ambele echipe.

Art. 35. (1) Regulile oficiale ale jocului de volei stabilite de F.I.V.B se aplica la toate jocurile publice.
              (2) Pentru jocurile oficiale organizate de F.R. Volei se aplica si dispozitiile prezentului regulament, ale regulamentului specific competitiei respective cat si celelalte regulamente emise de F.R. Volei.

Art. 36. Cluburile pot organiza sau pot participa la jocuri amicale interne sau internationale cu conditia de a nu impiedica desfasurarea calendarului sportiv intern si de a avea acordul F.R. Volei.

Art. 37. (1) F.R.Volei stabileste si publica anual  in Buletinele Informative sistemul competitional pentru editia care incepe.            
              (2) F.R. Volei stabileste si comunica anual prin Buletinul Informativ calendarul competitional, cuprinzand datele de desfasurare ale etapelor competitiilor pe care le organizeaza, programul jocurilor si intervalele orare in care acestea trebuie sa inceapa.

Art. 38. Orice modificare a sistemului competitional este anuntata celor interesati pana la finele editiei precedente celei incepand cu care modificarea se aplica.

Art. 39. (1) Schimbarea datei sau/si orei de desfasurare a unui joc oficial se admite in urmatoarele cazuri:
            a) pentru interes national;
            b) la solicitarea scrisa a unui club (sectii de volei) a carui echipa participa la joc, cu prezentarea:
motivului pentru care se solicita schimbarea datei de desfasurare a partidei, a acordului scris al echipei adverse si a dovezii achitarii taxei de reprogramare. In aceasta situatie data reprogramarii nu poate depasi un interval de 10 zile inainte sau dupa data programarii initiale.
               (2) F.R Volei, prin C.C. Competitii, are dreptul ca, in cazuri deosebite, sa stabileasca prin proces verbal motivat, semnat de majoritatea simpla a membrilor sai, terenul, data si ora inceperii oricarui joc, fara a tine seama de dreptul de gazda.

Art. 40. (1) In campionatele nationale ale juniorilor, cadetilor si sperantelor este permisa inscrierea a doua sau mai multe echipe apartinand aceleiasi unitati sportive. In acest caz trebuie sa se prezinte inaintea inceperii campionatului listele cu jucatorii fiecarei echipe care vor fi validate pentru anul competitional respectiv.
               (2) Se interzice trecerea unor jucatori de la o echipa la celelalte in timpul desfasurarii primei faze (tur si retur) a campionatului. Jocurile in care au fost folositi jucatori de la alte echipe ale aceleiasi unitati sportive se vor omologa cu scorul de 0:3 (0:75) fara punct in clasament.

Art  41. Sportivii juniori (cadeti) legitimati la un club care are inscrise echipe atat la seniori cat si la juniori (ori cadeti) pot juca nelimitat in echipele de seniori.

Art. 42. (1) In  cazul in care un club sportiv participa in campionatul seniorilor cu echipe la esaloane diferite (A sau B), jucatorii care au fost inscrisi in foaia de arbitraj la o partida la echipa de categorie superioara pierd dreptul de joc la echipa din esalonul inferior. Jocurile in care au fost folositi acesti jucatori se vor omologa cu 0:3 (0:75) fara punct in clasament.
               (2) De la echipa de categorie inferioara pot promova ireversibil jucatori pe tot parcursul anului competitional.  

Art.43. (1) La jocurile publice loturile echipelor pot cuprinde si un numar de jucatori cu alta cetatenie decat cea romana.
             (2) Numarul acestora cat si restrictiile privind prezenta acestora simultana in teren la jocurile oficiale se stabilesc de catre Consiliul Director.

Art. 44. In cazul in care regulamentele de desfasurare a unei competitii organizata de F.R. Volei prevad prezenta permanenta in teren a unui numar bine stabilit de jucatori peste un barem de inaltime (jucatori cu talie) sau sub o anumita varsta si unul din acesti jucatori se accidenteaza si numai poate fi inlocuit regulamentar sau exceptional cu alt jucator, atunci echipa va pierde jocul pastrindu-si seturile si
punctele acumulate pana in momentul accidentarii.

Art. 45. (1) In situatia in care jucatorul sau jucatorii cu talie sau cu limita de varsta, obligati a fi in permanenta in teren sunt schimbati in timpul desfasurarii jocului cu jucatori fara talie sau peste  limita de varsta si deci echipa nu mai respecta in mod regulamentar cerintele de talie si varsta, aceasta va pierde jocul cu 0:3 (0:75) cu punct in clasament.
               (2) Ca exceptie de la regula enuntata in paragraful (1), daca situatia este constatata in
timpul desfasurarii jocului, arbitrul principal I este obligat sa procedeze la anularea inlocuirii, a punctelor si seturile catigate de echipa in culpa de cand s-a gresit, urmand ca jocul sa se reia de la scorul astfel rezultat, fara ca punctele si seturile castigate de echipa adversa sa fie afectate.
               (3) Daca se constata ca faptele de mai sus constituie o greseala privind inlocuirea de jucator, se aplica regula privind inlocuire incorecta din Regulile oficiale ale jocului de volei.

Art. 46. Capitanii echipelor participante la un joc oficial au dreptul sa verifice identitatea sportivilor si oficialilor cu legitimatie de joc, dar numai prin intermediul arbitrului principal I al intalnirii.

Art. 47. (1) Se va inregistra ca neprezentare orice intarziere de intrare pe teren, in echipament regulamentar de joc, mai mare de 15 min de la ora oficiala de incepere a jocului. Arbitrii trebuie sa astepte 15 min de la ora programarii pentru consemnarea neprezentarii.
              (2) Aceasta prevedere se aplica si in ceea ce priveste asigurarea asistentei medicale.
              (3) Echipa care nu este prezenta la ora oficiala de incepere a jocului nu mai beneficiaza de incalzirea oficiala.
              (4) Daca jocurile anterioare celui in care trebuie consemnata neprezentarea au depasit ora oficiala arbitrii cronometreaza cele 15 min de la ora terminarii meciului anterior.

Art. 48. (1) In cazul in care din motive tehnice, care nu pot fi prevazute se intrerupe jocul, organizatorii trebuie sa ia toate masurile pentru restabilirea conditiilor normale desfasurarii in continuare a partidei:
            a) Daca intreruperile (una sau mai multe) nu depasesc 4 ore, jocul se reia pe acelasi teren, setul intrerupt va fi continuat in mod normal de la acelasi scor, cu aceiasi jucatori in aceleasi pozitii in care s-a intrerupt, iar rezultatele seturilor precedente vor fi pastrate;
            b) Daca jocul se reia in decursul celor 4 ore, pe un alt teren omologat, setul intrerupt va fi anulat. El va fi rejucat cu formatiile initiale ale setului respectiv, iar rezultele seturilor anterioare vor fi pastrate;
            c) Daca interuperile (una sau mai multe) depasesc 4 ore, meciul se va rejuca in intregime pe orice teren omologat. Echipele trebuie sa foloseasca numai jucatori inscrisi pe foaia initiala cu exceptia celor descalificati.
            d) Daca jocul se disputa a doua zi, clubul a carui echipa desfasoara meciul pe teren prorpiu va trebui sa suporte cheltuielile de cazare si masa ale echipei vizitatoare.
            e) Daca jocul nu se va putea disputa nici a doua zi comisia organizatoare va stabili o alta data. Echipa care refuza sa continue jocul in aceste conditii va pierde jocul cu scorul de 0:3 (0:75) cu punct in clasament.

Art. 49. (1) Jocurile vor fi conduse de catre 2 arbitrii delegati. La jocurile disputate in cadrul competitiilor organizate de F.R. Volei vor mai oficia:
                        - doi asistenti de linie;
                        - un arbitru scorer;
                        - un crainic, in cazul existentei unei instalatii de sonorizare;
               (2) Meciurile din turneele semifinale si finale ale juniorilor si cadetilor cat si meciurile din
cadrul competitiilor de seniori si cele internationale se vor oficia cu cate patru asistenti de linie.
               (3) In caz de absenta a unuia sau a ambilor arbitrii delegati, echipele nu pot refuza disputarea jocului, aplicandu-se prevederile art. 49 din Regulamentul de organizare si functionare a arbitrilor de volei.         

Art. 50. Cluburile care refuza disputarea  jocului in conditiile articolului 49 vor pierde jocul cu 0:3 (0:75) fara punct in clasament.

Art. 51. Arbitrul principal I este obligat sa asigure ca foile de arbitraj sa ajunga la F.R. Volei in maxim 9 zile de la disputarea jocului (pentru cei din alte localitati) si in prima zi lucratoare (pentru cei din Bucuresti). In cazul nerespectarii acestei prevederi se vor aplica sanctiuni conform Regulamentului de organizare si functionare a arbitrilor de volei.

Art. 52. (1) La competitiile sistem turneu foile de arbitraj vor fi omologate de catre arbitrul - delegat oficial al F.R.Volei, care va intocmi si clasamentul dupa fiecare etapa.
              (2) Eventualele contestatii vor fi solutionate de catre delegatul F.R. Volei si comisia de organizare a turneului in limitele statutare  si, dupa caz, cu prevederile Capitolului XI - Contestatii din prezentul regulament.

Art. 53. Eventualele constatari aparute dupa incheierea jocului sau aspecte privind desfasurarea partidei care nu au putut fi trecute in foaia de arbitraj, pot fi consemnate in memorii cuprinzand si indicarea probelor. Acestea vor fi inaintate comisiei de organizare in cel mai scurt timp.

Art. 54. (1) Jocurile se vor disputa numai in sali omologate de F.R.Volei. Acestea sunt nominalizate pe categorii in Buletinele Informative.
              (2) Turneele finale si semifinale pentru competitiile rezervate sportivilor „Sperante”, „Cadeti” si „Juniori” se disputa numai in sali cu aria de joc de minimum 24x15 metri si inaltimea libera deasupra ariei de joc de 7 metri.
               (3) Disputarea unui joc intr-o sala neomologata atrage dupa sine pierderea jocului de catre echipa organizatoare cu 0-3 (0-75), fara punct in clasament.

Art. 55. (1) Daca la controlul salii de joc efectuat la inceputul jocului de catre oficialii F.R.Volei se constata ca aceasta nu indeplineste cerintele regulamentare, jocul nu va fi inceput si va fi pierdut de echipa clubului organizator cu  0:3 (0:75), fara punct in clasament. Neregulile constatate care au condus la nedisputarea jocului vor fi consemnate in foaia de arbitraj.
               (2) Daca exista posibilitatea ca jocul sa se desfasoare intr-o alta sala omologata din localitatea respectiva, echipa vizitatoare si oficialii sunt obligati sa accepte propunerea organizatorilor.

Art. 56. Echipele care se vor dovedi ca s-au lasat invinse sau uzeaza de mijloace nelegale sau neregulamentare pentru a castiga, vor fi eliminate din competitia la care participa.
Art. 57. Rezultatele jocurilor oficiale se considera definitive odata cu omologarea lor de catre comisiile de organizare.

Art. 58. (1) Clasamentul echipelor se intocmeste dupa fiecare etapa pe baza jocurilor disputate si omologate prin aditiune de puncte, care se vor acorda astfel:
- 3 puncte pentru joc câştigat cu 3-0 sau 3-1;
- 2 punct pentru joc câștigat cu 3-2;
- 1 punct pentru joc pierdut cu 2-3;
- 0 puncte pentru joc pierdut 0-3 sau 1-3.
              (2) In situatiile deosebite prevazute in prezentul regulament se va acorda sau nu punctul, in clasament conform articolului respectiv.

Art. 59. In situatia in care doua sau mai multe echipe au acumulat acelasi numar de puncte, la oricare dintre aceste etape, clasamentul se va face tinand seama de urmatoarele criterii in ordine:
              - raportul dintre seturile castigate si cele pierdute (setaveraj);
              - raportul dintre punctele castigate si cele pierdute (punctaveraj);
              - rezultatele directe dintre echipele in cauza;

Art. 60. In caz de eliminare, desfintare sau retragere din competitie a unei echipe sau a unui club sportiv de volei, indiferent de fază (tur-retur), punctele acumulate de celelalte echipe obținute cu echipa retrasă vor fi anulate. (H.C.D. 28.08.2019)

Art. 61. (1) In cazul in care o echipa participanta in campionatele nationale inregistreaza o neprezentare, este considerata retrasa din campionatul respectiv.
              (2) In cazul in care o echipa participanta la fazele finale si/sau eliminatorii ale competitiilor interne inregistreaza o neprezentare, este considerata de asemenea retrasa din competitie.

Art. 62. La masa oficiala (a scorerului) au dreptul sa ia loc urmatoarele persoane oficiale:
                - arbitru scorer (secretar);
                - crainicul;
                - operator tabela de marcaj electronica;
               - medicul de concurs;
               - observatorul F.R.V.

Inapoi

CAPITOLUL IX - ASISTENTA MEDICALA SI VIZA MEDICALA

Art. 63. Fiecare club care organizeaza jocuri publice este obligat sa asigure asistenta medicala pe toata durata jocului sau turneului. In cazul competitiilor organizate pe teren neutru responsabilitatea revine D.J.T.S.
Art. 64. Asistenta medicala se asigura astfel:
                        a) fie de catre un medic care aplica parafa si stampila pe foaia de arbitraj, fie de catre un cadru medical mediu care va prezenta legitimatia de serviciu sau delegatia emisa de unitatea sanitara de care apartine, numarul urmand a fi inscris de arbitrul scorer pe foaia de arbitraj;
                        b) persoana care asigura asistenta medicala trebuie sa fie prezenta in teren din momentul inceperii incalzirii oficiale si pana la terminarea meciului.

Art. 65. Neasigurarea asistentei medicale la jocurile oficiale se constata prin:
                        a) absenta medicului sau cadrului medical mediu pe parcursul perioadei precizata la articolul precedent litera b);
                        b) lipsa parafei pentru medici, respectiv a legitimatiei sau delegatiei pentru cadrele medicale medii;
                        c) lipsa trusei de prim ajutor;

Art. 66. (1) Neasigurarea asistentei medicale conduce la pierderea meciului cu 0:3 (0:75)  fara punct in clasament, in situatia in care echipa clubului organizator participa la joc.
              (2). In cazul in care clubul organizator nu participa la joc (situatia turneelor) acesta va fi penalizat cu un punct.
              (3) In celelalte cazuri(turnee pe terenuri neutre) responsabilitatile vor fi stabilite de C.C. Competitii.

Art. 67. F.R. Volei, asociatiile sau comisiile teritoriale si arbitrii care oficiaza la jocuri amicale nu sunt implicati in cazul unor accidente survenite in timpul jocurilor sau antrenamentelor.

Art. 68. Pe Legitimatiile de Joc fiecare sportiv trebuie sa aiba inscrisa o viza medicala prin care un organ abilitat atesta ca persoana in cauza este apta pentru practicarea voleiului.

Art. 69. (1) Arbitrul principal I este obligat sa verifice in mod temeinic legitimatiile de joc cu viza medicala, completarea foii de arbitraj cu specificarea jucatorilor cu talie sau varsta.
              (2) In situatia in care se constata ca nu s-au  facut asemenea verificari arbitrii vinovati vor fi cercetati si sanctionati de catre C.C.Arbitrii.

Art. 70. (1) Viza medicala va cuprinde in mod obligatoriu data efectuarii controlului medical, semnatura si parafa medicului examinator cat si stampila unitatii sanitare unde s-a efectuat controlul si are valabilitatea 6 luni de la data efectuarii.
              (2) Contestatiile gasite intemeiate cu privire la viza medicala vor determina pierderea jocului cu 0:3 (0:75) cu punct in clasament.

Inapoi

CAPITOLUL X - ASPECTE DISCIPLINARE

Art. 71. (1) In situatia unor incidente provocate de persoane turbulente izolate, care impiedica buna
desfasurare a jocului sau arbitrajul, arbitrul principal I intrerupe meciul si obliga directorul de concurs ca, impreuna cu personalul de ordine sa elimine aceste persoane din sala.
              (2) Daca persoanele respective refuza sa paraseasca sala, arbitrul principal I impreuna cu observatorul federal acorda organizatorilor, prin capitanul echipei gazda sau prin directorul de concurs (in cazul turneelor), 15 min pentru evacuarea turbulentilor.
              (3) In situatia in care nici dupa aceasta perioada, arbitrul principal I impreuna cu observatorul constata ca nu sunt indeplinite  conditiile regulamentare pentru continuarea jocului, acesta nu se va mai relua cosemnandu-se in foaia de arbitraj cele petrecute. Jocul va fi omologat cu rezultatul de 0:3 (0:75) cu punct in clasament, in defavoarea echipei gazda.
              (4) Daca incidentele sunt mai grave provocate de un numar mare de spectatori, cum ar fi invadarea suprafetei de joc, molestarea oficialilor, antrenorilor si jucatorilor, jocul se intrerupe, iar personalul de ordine trebuie sa evacueze complet spectatorii din sala in termen de 30 min. Daca dupa expirarea timpului acordat pentru evacuare aceasta nu s-a realizat, jocul nu se mai reia, consemnandu-se incidentele in foaia de arbitraj. Jocul se va omologa cu rezultatul de 0:3 (0:75) cu punct in clasament, in defavoarea echipei gazda.
              (5) In cazul incidentelor descrise in paragrafele 1) - 4) echipele sunt obligate sa nu paraseasca incinta sali din proprie initiativa, in intervalul de timp specificat. Dupa acest interval, daca jocul nu poate fi reluat, capitanii de echipa vor lua la cunostiinta decizia arbitrului principal Isi a observatorului federal semnand foaia de arbitraj.

Art. 72. In situatiile descrise la art. 71 paragrafele 1) - 4), cat si in cazul in care directorul de concurs sau o alta persoana oficiala din cadrul cluburilor (sectiilor de volei) echipelor participante la un meci sau la un turneu provoaca sau participa la incidente in timpul, sau imediat inaintea ori dupa desfasurarea unei competitii voleibalistice, in incinta sau in imediata vecinatate a salii de joc ori a altor facilitati folosite de echipele competitoare, F.R. volei prin C.C. Competitii va dispune masuri de sanctionare in conformitate cu articolul 93 al prezentului regulament.

Art. 73. Sportivii, antrenorii, arbitrii si alti oficiali care, fiiind spectatori la un joc oficial au o atitudine necuviincioasa, apostrofeaza arbitrii, participa la incidente sau la interventia publicului pe teren, vor fi deferiti comisiei de organizare locale (la turnee) ori Comisiei de disciplina a F.R. Volei pentru cercetare si sanctionare.

Art. 74. (1) In cazul in care au fost sanctionati, sportivii sau ceilalti membrii ai unei echipe nu au dreptul de a participa la jocuri oficiale pana la achitarea amenzii corespunzatoare sanctiunii primite.
              (2) In caz contrar se aplica prevederile Regulamentului Comisiei de Disciplina.
              (3) Un sportiv sau un oficial descalificat nu are din oficiu drept de participare la urmatorul joc oficial al echipei sale (inclusiv in cazul turneelor); pentru urmatoarele meciuri hotaraste comisia de organizare a competitiei;

Art. 75. Arbitrii au datoria sa retina legitimatia de joc a jucatorilor descalificati precum si a celor contestati, pe care trebuie sa le inainteze cu un raport la C.C. Competitii, odata cu foaia de arbitraj.

Art. 76. In situatia in care intr-o localitate se constata repetate comportari incorecte ale arbitrilor auxiliari, acestia vor fi desemnati din centre neutre, iar clubul echipei gazda este obligat sa suporte baremurile pentru acestia.

Inapoi

CAPITOLUL XI - CONTESTATII

Art. 77. In cazul contestatiilor, arbitrul principal I impreuna cu observatorul federal este obligat sa verifice pe loc temeinicia contestatiilor pe baza actelor de identitate sau alte procedee, considerandu-se ca prima instanta in elucidarea cazului respectiv.

Art. 78. Analizarea existentei unei substituiri de jucator se face fie in urma unei contestatii din partea unei capitanului unei echipe, inscrisa in foaia de arbitraj, fie in urma unei sesizari din oficiu a unuia dintre oficialii delegati de F.R. Volei la meci. In oricare dintre aceste situatii, arbitrul principal I procedeaza dupa cum urmeaza:
            a) Dispune ca sportivul in cauza sa-si inscrie date de identificare la rubrica "CONTESTATII" din foaia de arbitraj; ulterior ii solicita documentele de identitate pentru confruntare;
            b) Intocmeste un raport separat in care mentioneaza orice alte elemente care ar putea duce la identificarea sportivului presupus a fi subsituit, precum si in cazul care sportivul refuza a-si declara identitatea. Aceste formalitati se vor efectua chiar daca echipa in cauza intelege sa nu-l foloseasca.

Art. 79. (1) Contestatiile referitoare la substituirea de jucatori se vor putea face in tot timpul jocului pana la incheierea foi de arbitraj de catre arbitrul principal I; contestatia se aduce imediat la cunostinta conducatorului echipei adverse si va fi semnata de catre arbitrul principal I.
                        (2) Numai simpla enuntare a rezervarii dreptului de contestatie, fara a se preciza sportivii sau motivele contestatiei, va fi considerata ca neavenita si nu se va permite inscrierea ei pe foaia de arbitraj.

Art. 80. (1) Capitanul unei echipe participante la un joc oficial poate contesta in scris in foaia de arbitraj si dreptul de a participa la joc al unuia sau mai multor membrii ai echipei adverse.
              (2) Contestatiile privind dreptul de joc al jucatoriilor se pot face  numai pana la inceperea jocului; contestatia se aduce imediat la cunostinta conducatorului echipei adverse si va fi semnata de catre arbitrul principal I.

Art. 81. (1) Cluburile care fac contestatii pe foaia de arbitraj, sunt obligate a prezenta dovezile de sustinere a contestatiei in prima zi de marti dupa disputarea jocului, prezentand si dovada achitarii taxei respective.
              (2) Nerespectarea prevederilor aliniatului anterior duce la neanalizarea contestatiei.

Art. 82. (1) Contestatiile privind dreptul de joc al jucatorilor precum si cele referitoare la substituirea  de jucatori se vor judeca de  catre comisia organizatoare, ca prima instanta, care va  lua
masuri corespunzatoare privind clubul si jucatorii in cauza .
              (2) Daca faptele prezinta gravitate deosebita va fi sesizata Comisia de disciplina a F.R. Volei.

Art. 83. Contestatiile contra jucatorilor trecuti pe foaia de arbitraj ca rezerve nu vor influenta rezultatul jocului daca acestia nu au jucat efectiv, determinand numai masuri administrative. Exceptie de la aceasta regula fac sportivii aflati in situatia prevazuta la articolul 74 din prezentul regulament.

Art. 84. In cazul refuzului arbitrului I de a permite consemnarea contestatiei, capitanul echipei care contesta, in prezenta a doi martori (de preferinta oficiali din comisia de organizare), va incheia un proces verbal referitor la acest refuz, care se va inainta impreuna cu contestatia si dovada achitarii taxei pana in prima zi de marti dupa disputarea jocului.

Inapoi

CAPITOLUL XI - PRECIZARI ADMINISTRATIVE

Art. 85. Cluburile (sectiile de volei) ale caror echipe joaca in deplasare vor suporta cheltuielile de transport, cazare si masa ale sportivilor, antrenorilor etc. conform normelor financiare in vigoare.

Art. 86. Cluburile (sectiile de volei) ale caror echipe joaca pe teren propriu vor suporta la fiecare joc de etapa cheltuielile de organizare (chirie sala, asistenta medicala) precum si baremurile si indemnizatiile de arbitraj si a observatorului federal conform normelor in vigoare.

Art. 87. La competitiile sistem turneu organizate de F.R.Volei cluburile (sectiile de volei) vor suporta pe langa cheltuielile de deplasare si 50% din indemnizatiile arbitrilor si observatorului federal, asistentei medicale, marcajului, manipulatorului de materiale si din chiria salii. In cazul in care turneul este organizat de un club a carui echipa este participanta, cheltuielile pentru chirie sala vor fi suportate de acesta.

Art. 88. Cluburile cu echipe participante in cupele europene sunt obligate sa suporte cheltuielile organizatorice conform regulamentelor Confederatiei Europene de Volei.

Art. 89. In  caz de neprezentare a unei echipe obligatiile financiare vor fi suportate de catre clubul (sectia de volei) a carui echipa este prezenta la sala.

Art. 90. (1) Nerespectarea obligatiei  de a suporta baremurile si indemnizatiile arbitrilor si observatorului federal atrage dupa sine suspendarea din oficiu a echipei in culpa pana la achitarea acestora.
               (2) Toate jocurile care trebuiau sa se dispute in aceasta perioada vor fi omologate cu 0:3
(0:75), fara punct in clasament.

Art. 91. Intocmirea statelor de plata si achitarea acestora si a delegatiilor-chitanta se efectueaza de catre organizatori printr-o persoana special desemnata.

Art.92. Toate platile privind taxele de legitimare, inscriere, contestatie, reprogramari de etape si amenzile vor fi virate intr-un cont al F.R. Volei, ale carui elemente de identificare se comunica anual prin Buletinul Informativ, sau vor fi achitate direct la federatie.

Inapoi

CAPITOLUL XII - DISPOZITII FINALE

Art. 93. C.C. Competitii se poate sesiza din oficiu privind nerespectarea prevederilor R.O.A.V. si ale regulamentelor de desfasurare a competitiilor. Sesizarea poate determina aplicarea de sanctiuni ca:
            a) amenda;
            b) pierderea jocului;
            c) suspendarea echipei;
            d) eliminarea echipei din competitie;

Art. 94. Conducatorii unitatilor scolare si cluburilor sportive, sunt obligati sa aduca la cunostiinta intregii sectii de volei (antrenori, tehnicieni, jucatori etc.),  regulamentele de organizare ale competitiilor precum si Regulamentul de Organizare a Activitatiilor Voleibalistice, pentru a le cunoaste si respecta intocmai.

Art. 95. Comisia de organizare va putea lua orice alte decizii pe care le va gasi necesare, in toate problemele ce sunt prevazute in prezentul regulament,  cu respectarea stricta si cu prioritate a Statutului F.R. Volei, a Regulamentului de Organizare a Activitatii Voleibalistice, a Regulamentului de Functionare si Ordine Interioara a F.R. Volei, a Regulamentului Disciplinar, a Regulamentului Comisiei Centrale de Competitii, Legitimari, Transferari si Clasificari si ale Regulamentelor de desfasurare a fiecarei competitii, in spriritul acestor norme.

Inapoi

FIVB Logo

CEV Logo

BVA Logo

AMVB Logo

   
    100 Logo     MTS Logo     COSR Logo     INF Logo