MATERIALE - Adunarea Generala Ordinara 2019

1. Raport activitate 2018

2. Activitatea loturilor nationale feminine in anul 2018 - SENIOARE  - JUNIOARE I  - JUNIOARE II   - JUNIOARE III

3. Activitatea loturilor nationale masculine in anul 2018 - SENIORI  - JUNIORI I  - JUNIORI II  - JUNIORI III

4. Rapostul Comisiei de Antrenori pe anul 2018

5. Raportul Comisiei de Competitii pe anul 2018

6. Raportul Colegiului Central de Arbitri pe anul 2018

7. Raportul Comisiei de Observatori pe anul 2018

8. Raportul Comisiei de Volei de Plaja pe anul 2018

9. Raportul Comisiei de Disciplină pe anul 2018

10. Raportul Comisiei de Apel pe anul 2018

11. Raport comisie cenzori pe anul 2018

12. Calendarul international 2019

13. Sistemul competițional 2019-2020

14. Congrese si conferinte

15. Extras executie buget anul 2018 - ANEXA 2

16. Pregatire loturi nationale 2019

17. Afilieri

18. Dezafilieri

18. Hotărâri ale consiliului director 2018-2019