Hotărâri ale Consiliul Director din 21.03.2019

  1. S-a informat Consiliul Director de alocarea de catre MTS a bugetului F.R. Volei, în cuantum de 5608234 lei.
  2. S-au aprobat în unanimitate modificările și completările la Statutul F.R. Volei.
  3. La solicitarea unor cluburi sportive, s-a propus complectarea Art. 81.1 cu următoarea condiție: ,, Candidații pentru funcțiile de conducere ale F.R Volei vor depune o declarație din care să reiasă că nu sunt în conflict de interes cu F.R. Volei prin funcțiile pe care le au în activitatea personală, conform legii.”
    Propunerea a fost aprobată de membrii Consiliul Director cu 6 voturi pentru și 3 abțineri.
  4. Se afiliază : Asociația Club Volei Constanța 3.0
    Se reafiliază : Asociația Sportivă Club Pro-Volei Botoșani.
  5. S-a aprobat la propunerea Colegiului de Antrenori înlocuirea d-lui Puni Rareș (probleme de serviciu) cu dl Macicășan Marius, la lotul national de senioarea și înlocuirea d-lui Bokor Istvan (probleme personale) cu dl. Roșu Marius, la lotul national de cadete.